Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Управление на риска за младежки и училищни екскурзии“

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Управление на риска за младежки и училищни екскурзии“

 

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Управление на риска за младежки и училищни екскурзии

 

Предложението за създаване на нов проектен комитет Управление на риска за младежки и училищни екскурзии е направено от Комитета по потребителска политика (ISO/COPOLCO) и се планира секретариатът да бъде поддържан от Съвета по стандартизация на Канада (SCC).

 

Oбхват: Разработване на международен стандарт, който да съдържа указания за управление на риска за младежи (по-специално за непълнолетни, поради тяхната особена уязвимост) и при училищни пътувания не само в страната, но и чужбина. Предвижда се да бъдат събрани най-добрите практики за справяне с типичните рискове за този сектор – поведенчески нарушения и небрежност на учениците, проблеми, свързани с времето, изисквания за хора със специални потребности (например пътуващи хора с увреждания), технически елементи като механични повреди на оборудването и др. Стандартът ще бъде от полза както за самите пътници, така и за организациите, които ги обслужват, като се акцентира на:

 

  • Безопасността и сигурността на младите хора, които пътуват (без да се ограничава до училищни групи);
  • Управлението на риска за такива организации като училищни настоятелства, туроператори, доставчици на услуги на развлекателни дейности и др.

Предложеният стандарт няма да включва начина, по-който се организират подобни пътувания, и няма да се ограничава до приключенски пътувания.

 

Цел и обосновка на предложението

Всяка година милиони млади хора по света участват в училищни екскурзии (еднодневни или неколкодневни екскурзии,), за осъществяване на образователни проучвания, спортни събития, църковни дейности, тренировки и т.н., като това се осъществява в рамките на страната, а все по-често се организират пътувания в чужбина на организирани класове, екипи или други групи по интереси.

 

Тъй като обемът и сложността на потребностите на организациите непрекъснато се увеличават както за групите, които планират пътувания, така и за туристическите организации, които извършват пътуванията, то се появяват и потенциални рискове и опасности, свързани с тези пътувания. Макар да е вярно, че рискове като автомобилни произшествия или природни бедствия е трудно да бъдат предсказани, но ако се извършват подходящи проверки, много от рисковете биха били избегнати. Много наранявания и дори смъртни случаи са резултат от липса на знания или небрежност, които с по-внимателно планиране би могло и би трябвало да бъдат смекчени. Наскоро проведено емпирично проучване показва, че много от пътуващите ученици получават наранявания, травми и дори има смъртни случаи по време на пътуванията.

Чрез събиране на най-добрите практики от възможно най-много източници е възможно да бъде разработен стандарт, който ще доведе до намаляване на инцидентите и естествено до спасяване на човешки животи и би могъл да бъде широко приложим.

 

Потенциални заинтересовани са: туроператори, туристически агенции, училища (включително и частни), училищни съвети и министерства на образованието, потребителски асоциации, асоциации на родители; младежки групи – скаути, спортни и културни групи, учителски съюзи, университети за обучение на учители, органи за управление на туризма.

 

При проявен национален интерес България може да подкрепи създаването на този технически комитет. При одобряване на предложението от националните органи за стандартизация, членове на ISO, БИС може да участва в работата на новосъздадения комитет като активен член или като наблюдател.

 

Всеки заинтересован може да представи становище по предложението до 20.06.2020 г. на електронната поща на Десислава Гуленова:  desislava.gulenova@bds-bg.org,

тел. 02/81 74 581.

 

Повече информация тук.

19 Mar 2020