Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоПредложение на ISO за създаване на нов технически комитет "Изделия за отглеждане на малки деца"

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет "Изделия за отглеждане на малки деца"

 

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет "Изделия за отглеждане на малки деца"

 

Националният орган за стандартизация на Франция (AFNOR) прави предложение за създаване на нов технически комитет на ISO с наименование: „Изделия за отглеждане на малки деца”.

 

Обхват: Стандартизация на хоризонталните изисквания за всеки продукт за деца, проектиран или очевидно предназначен за безопасно осигуряване на места за сядане, къпане, смяна и обща грижа за тялото, хранене, сън, транспорт и защита на малки деца. Стандартизация на всички продукти, свързани с грижите за деца, за които не съществува друг технически комитет. Основният акцент е за продукти, предназначени за деца до 4 години.

 

Комитетът ще разработва стандарти и стандартизационни документи в областта на детски колички; детски седалки за колела, стандарти с изисквания за безопасност при използване, съответстващи на потенциалните рискове. Стандартите ще определят методи за изпитване, основаващи се на съществуващи методи в други сектори, доколкото е възможно. Разработването на обща терминология на стандартите също ще се има предвид.

 

Цел и обосновка на предложението

 

Търсенето на артикули, свързани с грижи за децата, нараства в световен мащаб. Повишаването на раждаемостта в някои държави със сигурност играе роля до известна степен. Но най-вероятно, основните фактори са увеличението на доходите и на домашното пространство заедно с въвеждането на нови навици, като пътуване с деца и споделено попечителство между родители.

 

Нарастването на търсенето на продукти втора употреба също е важна тенденция на този пазар. В наши дни индустрията за грижи за деца се разраства в международен план. Производителите са изправени пред предизвикателството да вземат предвид по-широк кръг от потребителски навици, когато се разширяват в нови държави.

 

Освен това, те трябва да се справят с увеличения контрол и по-високите очаквания по отношение на безопасността. Някои държави са приели национални нормативни актове, които могат да се прилагат или за всички артикули за грижа за деца, или само за някои конкретни категории продукти.

 

Като се има предвид тази сложност, производителите, работещи в световен мащаб, имат стимул да създават центрове за научноизследователска и развойна дейност в множество държави. Освен това, системата за проектиране и производство на продукти за грижа за деца достига зрялост. Нейната индустрия е една от най-добре организираните и обхваща проектиране на продукти, маркетинг, производство, транспорт, съхранение и изпитване.

 

С бързото разработване на артикули за грижа за деца проблемите с безопасността придобиват голямо значение. Например, проходилките за бебе бяха забранени в Канада през април 2004 г. В същото време Европейската асоциация на потребителите ANEC поиска забрана на седалките за баня в Европа. Въпреки това, тези продукти все още са широко достъпни на много пазари, тъй като потребителите ги намират за полезни в грижите за деца. Важно е да се смекчат възникналите рискове и да се определят изискванията за безопасност, както и ясни инструкции за най-безопасното използване на тези продукти.

 

Потенциални заинтересовани страни: представители на промишлеността и търговията, дистрибутори и вносители, лаборатории и органи за сертификация, потребители, потребителски организации, органи на изпълнителната власт и др.

 

При проявен национален интерес България може да подкрепи създаването на този технически комитет. При одобряване на предложението от националните органи за стандартизация, членове на ISO, БИС може да участва в работата на новосъздадения комитет като активен член или като наблюдател.

 

Всеки заинтересован може да представи становище по предложението до 20.06.2020 г. на електронната поща на Петър Лозев: petar.lozev@bds-bg.org, тел. 02/81 74 539.

 

Повече информация тук

19 Mar 2020