Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиУС на БИС одобри програмата „Лоялни клиенти” за 2020 г.

 

УС на БИС одобри програмата „Лоялни клиенти” за 2020 г.

 

Програмата „Лоялни клиенти” е насочена към нашите членове и редовни клиенти, които активно ползват продуктите и услугите на БИС, при спазване на авторските права върху разпространението на стандартите. Целта на програмата, която БИС започна през 2018 г., е да се повиши удовлетвореността на клиентите и членовете на БИС от предлаганите продукти и услуги и от участието им в стандартизацията, да запази нашите постоянни клиенти, като им предложи икономически стимули, и да привлече нови членове и клиенти.

 

За 2020 г. в програмата са включени общо 22 организации, от които 10 са членове и 12 са редовни клиенти на БИС.

 

Кой участва в програмата „Лоялни клиенти”?

 

За да се разглежда фирма като лоялен клиент, е необходимо тя да има реализирани покупки над определена стойност (4 000 лв. без ДДС) за последните три години и да е клиент на БИС най-малко от 3 години. За по-голяма прецизност при определяне на клиентите, които ще участват в програмата, в началото на всяка година ще се изготвя анализ въз основа на критерии, определени от Управителния съвет на БИС. За да участват в програмата, членовете на БИС трябва да са платили членския си внос до края на първото тримесечие на годината, както е регламентирано в Устава на БИС.

 

Какво получават лоялните ни клиенти?

 

Клиентите, включени в програмата, получават различни бонуси под формата на безплатни продукти и услуги, сред които:

 

  • Абонамент за Официалния бюлетин на БИС за период от една година;
  • Абонамент за актуалност на стандартите;
  • Поръчки за онлайн четене на стандарти;
  • Всички клиенти, включени в програмата, които не са членове, имат право да получават регулярна информация за проектите, които предстоят за гласуване в един технически комитет, избран от тях.

 

20 Mar 2020