Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПУС на БИС одобри програмата „Лоялни клиенти” за 2020 г.

 

УС на БИС одобри програмата „Лоялни клиенти” за 2020 г.

 

Програмата „Лоялни клиенти” е насочена към нашите членове и редовни клиенти, които активно ползват продуктите и услугите на БИС, при спазване на авторските права върху разпространението на стандартите. Целта на програмата, която БИС започна през 2018 г., е да се повиши удовлетвореността на клиентите и членовете на БИС от предлаганите продукти и услуги и от участието им в стандартизацията, да запази нашите постоянни клиенти, като им предложи икономически стимули, и да привлече нови членове и клиенти.

 

За 2020 г. в програмата са включени общо 22 организации, от които 10 са членове и 12 са редовни клиенти на БИС.

 

Кой участва в програмата „Лоялни клиенти”?

 

За да се разглежда фирма като лоялен клиент, е необходимо тя да има реализирани покупки над определена стойност (4 000 лв. без ДДС) за последните три години и да е клиент на БИС най-малко от 3 години. За по-голяма прецизност при определяне на клиентите, които ще участват в програмата, в началото на всяка година ще се изготвя анализ въз основа на критерии, определени от Управителния съвет на БИС. За да участват в програмата, членовете на БИС трябва да са платили членския си внос до края на първото тримесечие на годината, както е регламентирано в Устава на БИС.

 

Какво получават лоялните ни клиенти?

 

Клиентите, включени в програмата, получават различни бонуси под формата на безплатни продукти и услуги, сред които:

 

  • Абонамент за Официалния бюлетин на БИС за период от една година;
  • Абонамент за актуалност на стандартите;
  • Поръчки за онлайн четене на стандарти;
  • Всички клиенти, включени в програмата, които не са членове, имат право да получават регулярна информация за проектите, които предстоят за гласуване в един технически комитет, избран от тях.

 

20 Mar 2020