Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПОбласт на стандартизация: Сертификация на продукти и на предприятия. Оценяване на съответствието

Област на стандартизация:  

Сертификация на продукти и на предприятия. Оценяване на съответствието

 

prБДС EN ISO/IEC 17000 Оценяване на съответствието. Речник и общи принципи (ISO/IEC/DIS 17000:2019)

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 06.02.2020 г. до 01.04.2020 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 01.01.2021 г.

Този международен стандарт определя общите термини и техните определения, свързани с оценяване на съответствието, включително акредитацията на органите за оценяване на съответствието и използването на оценяването на съответствие за улесняване на търговията. Описанието на функционалния подход за оценяване на съответствието е включено в приложение А, за да може допълнително да се подпомогне взаимното разбиране между ползвателите на резултатите от оценяването на съответствието, органите за оценяване на съответствие и органите за тяхната акредитация както в регулираната, така и в доброволната област.

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 34 Управление на качеството и оценяване на съответствието

13 Apr 2020