Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Безплатен достъп до документи за четене на CEN и ISO за лични предпазни средства

 

Безплатен достъп до документи за четене на CEN и ISO за лични предпазни средства

 

Българският институт за стандартизация предоставя безплатен достъп до следните документи за четене на CEN за лични предпазни средства:

 

  • БДС EN ISO 10993-1:2010 Биологично оценяване на медицински устройства. Част 1: Оценяване и изпитване (ISO 10993-1:2009)
  • БДС EN ISO 374-5:2017 Защитни ръкавици срещу опасни химични продукти и микроорганизми. Част 5: Терминология и изисквания за характеристиките при опасности от микроорганизми (ISO 374-5:2016)
  • БДС EN ISO 13688:2013 Защитно облекло. Общи изисквания (ISO 13688:2013)

 

Безплатният достъп е въз основа на Решение 15/20 от 2020 г. от извънредна онлайн сесия на Председателския комитет на CEN/CENELEC за предоставяне на стандарти на CEN и CENELEC, необходими за улесняване на алтернативното производство на лични предпазни средства и медицински изделия, които да гарантират на здравните специалисти, пациентите и широката общественост достъп до оборудване, спешно необходимо за овладяване на пандемията COVID-19. Тъй като стандартите са разработвани съвместно с ISO, са спазени указанията на ISO за предоставяне на достъп само за четене.

 

Стандартите са достъпни за четене на сайта на БИС след регистрация

 

Във връзка с кризата с COVID-19, постъпи искане на членовете на ISO и на регионални стандартизационни организации, да се вземе решение редица ISO стандарти да се направят свободно достъпни, в подкрепа на глобалните усилия за овладяване на ефектите от кризата върху компаниите и организациите. След консултации с Президента на ISO и Председателя на консултативната група по търговската политика, се реши ISO да ги предостави достъпни за четене онлайн. Стандартите са достъпни на следния линк: https://www.iso.org/covid19

 

25 Mar 2020