Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПБезплатен достъп до документи за четене на CEN и ISO за лични предпазни средства

 

Безплатен достъп до документи за четене на CEN и ISO за лични предпазни средства

 

Българският институт за стандартизация предоставя безплатен достъп до следните документи за четене на CEN за лични предпазни средства:

 

  • БДС EN ISO 10993-1:2010 Биологично оценяване на медицински устройства. Част 1: Оценяване и изпитване (ISO 10993-1:2009)
  • БДС EN ISO 374-5:2017 Защитни ръкавици срещу опасни химични продукти и микроорганизми. Част 5: Терминология и изисквания за характеристиките при опасности от микроорганизми (ISO 374-5:2016)
  • БДС EN ISO 13688:2013 Защитно облекло. Общи изисквания (ISO 13688:2013)
  • БДС EN ISO 5356-1:2015 Апаратура за анестезия и дишане. Конусни съединения. Част 1: Конуси и конусни муфи (ISO 5356-1:2015)
  • БДС EN ISO 10651-4:2010 Белодробни вентилатори. Част 4: Специфични изисквания за реанимационните съоръжения, привеждани в действие от оператор (ISO 10651-4:2002)
  • БДС EN ISO 18082:2014 Апарат за анестезия и дишане. Размери на взаимонезаменяеми винтови съединения (NIST) за ниско налягане за медицински газове (ISO 18082:2014)
  • БДС EN ISO 80601-2-79:2019 Електромедицински апарати. Част 2-79: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на поддържащи вентилатори за дихателни увреждания (ISO 80601-2-79:2018)
  • БДС EN ISO 80601-2-80:2019 Електромедицински апарати. Част 2-80: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на поддържащи вентилатори за дихателна недостатъчност (ISO 80601-2-80:2018)
  • БДС EN ISO 80601-2-12:2020 Електромедицински апарати. Част 2-12: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на вентилатори при критични случаи (ISO 80601-2-12:2020)
  • БДС EN ISO 17510:2020 Медицински изделия. Дихателна терапия за сънна апнея. Маски и принадлежности за прилагане (ISO 17510:2015)

 

Безплатният достъп е въз основа на Решение 15/20 от 2020 г. от извънредна онлайн сесия на Председателския комитет на CEN/CENELEC за предоставяне на стандарти на CEN и CENELEC, необходими за улесняване на алтернативното производство на лични предпазни средства и медицински изделия, които да гарантират на здравните специалисти, пациентите и широката общественост достъп до оборудване, спешно необходимо за овладяване на пандемията COVID-19. Тъй като стандартите са разработвани съвместно с ISO, са спазени указанията на ISO за предоставяне на достъп само за четене.

 

Стандартите са достъпни за четене на сайта на БИС след регистрация

 

Във връзка с кризата с COVID-19, постъпи искане на членовете на ISO и на регионални стандартизационни организации, да се вземе решение редица ISO стандарти да се направят свободно достъпни, в подкрепа на глобалните усилия за овладяване на ефектите от кризата върху компаниите и организациите. След консултации с Президента на ISO и Председателя на консултативната група по търговската политика, се реши ISO да ги предостави достъпни за четене онлайн. Стандартите са достъпни на следния линк: https://www.iso.org/covid19

 

25 Mar 2020