Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоПредложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Биоразнообразие”

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Биоразнообразие”

 

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Биоразнообразие”

 

Националният орган за стандартизация на Франция (AFNOR) прави предложение за създаване на нов технически комитет на ISO с наименование: „Биоразнообразие”.

 

Обхват: Стандартизация в областта на биологичното разнообразие.

 

Комитетът ще разработва стандарти и стандартизационни документи в областта на биологичното разнообразие; стандарти за уточняване на изискванията, принципите, рамката, насоките и средствата в областта, както и един глобален подход за съответните организации, за да се засили техният принос към устойчивото развитие.

 

Предложението не включва: стандартизация на методите за изпитване и измерване на екологичното качество на водата, въздуха, почвата и морската среда.

 

Предложената работна програма включва: определения и терминология, принципи и рамка, териториален подход, примери за конкретни екосистеми, насоки относно специфични въпроси на биоразнообразието, събиране и обмен на данни за биологичното разнообразие.

 

Някои ISO/TC вече разработват стандарти, в които се разглеждат един или повече въпроси, свързани с биологичното разнообразие.

 

Трябва да се отбележи, че ISO/TC 207 и серията ISO 14000 са проверени за потенциални връзки с бъдещите дейности на предложения нов технически комитет, но не е установена работа по биоразнообразието. Тъй като биоразнообразието се превръща в основен проблем, трябва да бъде създадена ефикасно работеща специална структура, от която има неотложна необходимост в световен мащаб.

 

Необходим е специален пакет от стандарти, фокусиран върху биоразнообразието, като освен това ще се поддържа връзка с ISO/TC 207, за да се осигури непрекъснато сътрудничество.

 

Запазването на биоразнообразието се явява етичен, икономически и глобален проблем. То сега е основен политически въпрос, който придава особено значение на международното признаване на широко разпространената загуба на биоразнообразие и необходимостта да се ускори търсенето на решения за запазване на биоразнообразието, възстановяването и устойчивото му използване.

 

При проявен национален интерес България може да подкрепи създаването на технически комитет на ISO „Биоразнообразие”. При одобряване на предложението от националните органи по стандартизация, членове на ISO, БИС може участва в работата на новосъздадения комитет на ISO като активен член или като наблюдател.

 

Всеки заинтересуван може да представи мнение относно предложението за тази нова област на техническа дейност на ISO до 05 май 2020 г. на гл. експерт Екатерина Славова, имейл: Ekaterina.Slavova@bds-bg.org, тел. 02/81 74 579.

 

Оригиналът на предложението можете да намерите: тук.

17 Mar 2020