Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоПредложение на ISO за създаване на нов технически комитет "Технически средства за сигурност за финансови институции и търговски организации"

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет "Технически средства за сигурност за финансови институции и търговски организации"

 

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет "Технически средства за сигурност за финансови институции и търговски организации"

 

Националният орган за стандартизация на Индия (BIS) прави предложение за създаване на нов технически комитет на ISO с наименование: Технически средства за сигурност за финансови институции и търговски организации.

 

Обхват: Стандартизация в областта на сейфове, каси, трезорни врати и трезорни помещения и шкафове със сейф, вентилационно оборудване за трезорни помещения, използвани в банки, финансови институции, търговски организации и др.

 

Стандартите, разработени от този технически комитет, ще се занимават със спецификации и методи за изпитване на продукти за физическа сигурност, използвани в банки, финансови институции, търговски организации и бижутерии.

 

От обхвата се изключваt дейностите, обхванати от ISO/TC 68 Финансови услуги.

 

Предложена първоначална програма за работа

Работата на новия ISO/TC ще се фокусира върху, но няма да се ограничава само до: сейфове, сейф шкафове за депозити, каси, самостоятелни трезорни помещения, пожароустойчиви изолирани шкафове за съхранение на документи, въздушни вентилатори за трезор, пожароустойчиви шкафове за защита на електронни носители за компютър, пожароустойчиви шкафове за защита на магнитни носители.

 

Защитата на притежания, като активи и скъпоценности, винаги е била приоритет на масите и непрекъснатият цикъл природни бедствия, както и антропологичните фактори, като кражби и обири, прави тази защита насъщна необходимост.

 

Не само за паричните ценности е необходима защита, но също и много ценни документи, като сертификати, договори и други документи, трябва да бъдат надеждно защитени, като тази необходимост трябва да бъде удовлетворена чрез подходящи решения.

 

Защитното оборудване играе съществена роля при сигурното съхраняване на ценности и важни документи. Те се използват в широк кръг от учреждения, като банки, финансови институции и търговски организации, както и от бижутерите. Целта на техническите средства и системи за сигурност е да предпазят живота и ценностите срещу криминални действия и пожар.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ БИС:

В европейската организация по стандартизация CEN съществува комитет CEN/TC 263 Secure storage of cash, valuables and data media (Сигурно съхраняване на пари, ценности и документи (каси, сейфове и трезори), който е от обхвата на дейност на БИС/ТК 53 Алармени системи.

 

При проявен национален интерес България може да подкрепи създаването на технически комитет на ISO Технически средства за сигурност за финансови институции и търговски организации. При одобряване на предложението от националните органи по стандартизация, членове на ISO, БИС може участва в работата на новосъздадения комитет на ISO като активен член или като наблюдател.

 

Всеки заинтересуван може да представи мнение относно предложението за тази нова област на техническа дейност на ISO до 05 май 2020 г. на гл. експерт Мария Геновска, имейл: mariya.genovska@bds-bg.org , тел. 02/81 74 560.

 

Оригиналът на предложението можете да намерите  тук.

 

17 Mar 2020