Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПСеминар на тема: „БДС ISO/IEC 27701:2020 Методи за сигурност. Допълнение към ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 27002 за управление на неприкосновеността на информацията. Изисквания и указания“

Семинар на тема: „БДС ISO/IEC 27701:2020 Методи за сигурност. Допълнение към ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 27002 за управление на неприкосновеността на информацията. Изисквания и указания“

 

Семинар на тема: „БДС ISO/IEC 27701:2020 Методи за сигурност. Допълнение към ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 27002 за управление на неприкосновеността на информацията. Изисквания и указания“

 

Българският институт за стандартизация организира семинар на тема: „БДС ISO/IEC 27701: Методи за сигурност. Допълнение към ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 27002 за управление на неприкосновеността на информацията. Изисквания и указания“, който ще се проведе на 17.03.2020 г. в зала 1 на Центъра за срещи, конференции и обучения на БИС.

 

Участниците ще бъдат запознати с основните принципи и обхвата на стандарта, със специфичните изисквания и указания, свързани с ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 27002, както и  със съответствието с ISO/IEC 29100, GDPR, ISO/ EC 27018 и ISO/IEC 29151.

 

Стандартът БДС ISO/IEC 27701:2020 е изграден въз основа на ISO/IEC 27001 "Системи за управление на сигурността на информацията", като са добавени необходимите допълнителни изисквания, свързани с поверителност на информацията, и по него също ще се извършва сертификация.

 

Лектор ще бъде доц. д-р Боян Жеков от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ).

 

На участниците в семинара ще бъдат издадени сертификати.

 

Такса за участие:                                                                 150.00 лв. с ДДС.

За всеки следващ участник от една организация:            125.00 лв. с ДДС.

За членове на БИС:                                                             125.00 лв. с ДДС.

 

Желаещите да участват в семинара е необходимо да попълнят и изпратят регистрационната карта на посочения в нея адрес най-късно до 12.00 ч. на 16.03.2020 г.

 

За повече информация: Елена Друмева, тел. 02 8174 572;

ел. поща: elena.drumeva@bds-bg.org

 

 

Покана

 

Програма на семинара

 

Регистрационна карта

 

06 Mar 2020