Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиПредложение на ISO за създаване на нов Технически комитет „Литий“

Предложение на ISO за създаване на нов Технически комитет „Литий“

 

Предложение на ISO за създаване на нов Технически комитет „Литий“

 

Международната организация за стандартизация (ISO) проучва необходимостта от създаване на технически комитет за стандартизация в областта на добива на литий, както и неговото извличане, сепариране и преработване в литиеви материали (включващи оксиди, соли, метали, лигатури, материали за литиево-йонни батерии и др.).

 

Работната програма включва терминология, технически условия за доставка, унифицирани методи за изпитване и анализи.

 

Литият е най-лекият алкален метален елемент и е широко използван в индустриалните сектори като производство на стъкло, керамика, метали, текстил, синтетичен каучук, смазочни материали, както и за медицинско лечение. В последните години нарасна приложението на лития в областта на енергията от батерии, авиокосмическата техника и ядрената енергетика. Литият се превърна във важен индустриален метален продукт , който е добре познат като „енергиен метал на 21-ви век“.

Все повече страни отчитат важността на лития във веригата на доставки и много от тях като САЩ, Австралия, Канада  повишиха производството  на литий. Глобалните ресурси на литий са разпределени главно около солените езера в Южна Америка (Чили, Аржентина и Боливия) и в различни руди, добивани от твърди скали, намиращи се в Австралия, Канада, Конго, Зимбабве и др. Основни потребители на литиеви продукти са Китай, Южна Корея и Япония. Международната търговия с литий нарасна значително.

 

Тези причини породиха необходимостта от стандартизация. Целта на предложението е да започне разработването на стандарти за литиеви материали, подпомагащи производството, лоялната търговия и устойчивите доставки на литий в световен мащаб.

 

Новият технически комитет няма да се припокрива със съществуващите технически комитети на ISO и IEC и ще работи в тясно сътрудничество с ISO/TC 79 Леки метали и техните сплави, в чийто обхват са стандарти за леки сплави със съдържание на литий, и  IEC/TC 22, занимаващ се електрозадвижвани превозни средства, в частност, с литиево-йонни батерии.

 

При проявен интерес България може да подкрепи създаването на този технически комитет. При одобряване на предложението БИС може да участва в работата на новосъздадения комитет като активен член или като наблюдател.

 

Всеки заинтересован може да изпрати мнение относно предложението до 25.04.2020 г. на електронната поща на Елена Георгиева, отговорен специалист, elena.georgieva@bds-bg.org; тел: 02/81 74 594.

 

За повече информация тук

27 Feb 2020