Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоОбласт на стандартизация: Комутационни апарати за ниско напрежение

Област на стандартизация:

Комутационни апарати за ниско напрежение

 

prБДС EN IEC 60947-1 Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 1: Общи правила

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 10.01.2020 г. до 21.02.2020 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 25.11.2020 г.

Този стандарт се прилага, когато това се изисква от съответния стандарт за продукт, за комутационни апарати за разпределение и комутационни апарати за управление, наричани по-нататък „апарати”, и предназначени за свързване във вериги с обявено напрежение, непревишаващо 1 000 V променливо напрежение или 1 500 V постоянно напрежение. Той не се прилага за комплектни комутационни апарати за ниско напрежение, които се разглеждат в IEC 60439. Целта на този стандарт е определяне на такива правила и изисквания, които са общи за всички апарати за ниско напрежение. Този документ не се прилага за:

  • комплектни комутационни устройства за ниско напрежение, които са разгледани в серията IEC 61439, според случая;
  • клеми за свързване на алуминиеви проводници;

ЗАБЕЛЕЖКА: Клеми за алуминиеви проводници ще се разглеждат при следващо преработване

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 72 Електрически апарати за ниско напрежение

25 Feb 2020