Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеОбласт на стандартизация: Минерални материали и продукти

Област на стандартизация:

Минерални материали и продукти

 

FprEN 1097-2 Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 2: Методи за определяне на устойчивост на раздробяване (дробимост)

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 28.11.2019 г. до 23.01.2020 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 26.10.2020 г.

 

В този европейски стандарт е описан сравнителният метод Los Angeles, използван за изпитване на типа и в случай на спор (и алтернативен метод - изпитване с удар) за определяне на устойчивостта на раздробяване на едри добавъчни материали и на добавъчни материали за баластова призма на жп линии (приложение А). За други цели, специално за производствен контрол, може да се използват други методи, при условие че е установена подходяща зависимост при работа със сравнителния метод. Този европейски стандарт се прилага за естествени, изкуствени или рециклирани добавъчни материали, използвани в строителството на сгради и инженерни съоръжения.

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 5 Бетон и разтвори

09 Jan 2020