Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеПроведе се семинар на тема: „Новото издание на БДС ISO 31000:2018 – промени, свързани с принципите, рамката и процеса на управление на риска”

Проведе се семинар на тема: „Новото издание на БДС ISO 31000:2018 – промени, свързани с принципите, рамката и процеса на управление на риска”

 

Проведе се семинар на тема: „Новото издание на БДС ISO 31000:2018 – промени, свързани с принципите, рамката и процеса на управление на риска”

 

На 29.11.2019 г. в Центъра за срещи, семинари и обучения на БИС се проведе семинар на тема: „Новото издание на БДС ISO 31000:2018 – промени, свързани с принципите, рамката и процеса на управление на риска”, с лектор Петър Лозев, главен експерт в БИС и секретар на БИС/ТК 34 „Управление на качеството и оценяване на съответствието“.

 

В своята презентация г-н Лозев подчерта, че ISO 31000:2018 предоставя по-ясни, по-кратки и по-прецизни насоки, които ще подпомогнат организациите при прилагането на принципите на управление на риска, за да подобрят своето планиране и да взимат по-добри решения. При преработването на стандарта е залегнал изводът, че вчерашните практики вече не са актуални за справяне със заплахите днес и трябва да бъдат развивани. Акцентът беше върху следните промени:

 

  • преработените принципи за управление на риска, които са ключови критерии за успех при управлението на риска.
  • важността на лидерството на висшето ръководство, което трябва да създаде условия управлението на риска да бъде интегрирано във всички дейности на организацията, започвайки от самото управление на организацията.
  • обърнато е внимание на повтарящия се характер на управлението на риска, прилагането на нов опит, знания и анализи при прегледа на елементите, действията и мерките за контрол на всеки етап от процеса.
  • рационализиране на съдържанието.

 

Подчертано беше, че всяка точка от стандарта е преработена, така че той да бъде с по-ясен и опростен език, за да се улесни неговото разбиране и да бъде достъпен за всички заинтересовани. Изданието от 2018 г. поставя по-голям акцент върху създаването и запазването на стойност като основен движещ фактор от управлението на риска и обръща внимание на други свързани принципи като постоянно подобряване, включване на всички заинтересовани страни, адаптиране към спецификата на организацията и отчитане на човешките и културните фактори.

 

Определянето на риска като „влияние на неопределеността за постигане на целите”, акцентира върху влиянието на непълните знания за събития или обстоятелства при вземането на решения в организацията. Това изисква да се промени традиционното разбиране за риска, като се стимулират организациите да адаптират управлението на риска спрямо своите потребности и цели – една от основните ползи от стандарта.

 

Участниците задаваха въпроси, а след приключването на семинара те изразиха своята удовлетвореност от компетентността на лектора и предоставената от него информация.

 

03 Dec 2019