Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеПроведе се eвропейска конференция „Насърчаване на иновациите чрез стандартите. Вашата врата към пазара“

Проведе се eвропейска конференция „Насърчаване на иновациите чрез стандартите. Вашата врата към пазара“

 

Проведе се eвропейска конференция „Насърчаване на иновациите чрез стандартите. Вашата врата към пазара“

 

 

На 13 ноември 2019 г. в Брюксел се проведе eвропейска конференция на тема „Насърчаване на иновациите чрез стандартите. Вашата врата към пазара“. Събитието бе

организирано в рамките на проект BRIDGIT 2 „Сближаване между научноизследователската, иновационната и стандартизационната общност“, финансиран от Европейската комисия и Европейската асоциация за свободна търговия (EFTA), и в него взеха участие представители на БИС - партньор в изпълнението на проекта, и Института по металознание, съоръжения и технологии към БАН, като член на Консултативния съвет на Bridgit 2.

 

Конференцията, открита от изпълнителния директор на CEN/CENELEC - г-жа Елена Сантяго, предложи възможности за нов тип бизнес инициативи, включително и за стартиращи, и МСП, с цел ускоряване внедряването на пазара на резултатите от научните изследвания и иновациите, създаване на доверие към иновативни идеи и стимулиране на разрастването на пазарните позиции на бизнеса.

 

В първата част се проведоха четири тематични блока, в които лектори бяха представители на управителните органи и експерти от водещи организации за стандартизация в Европа (Франция, Холандия, Великобритания), a също и представители на научно-изследователската и иновационната общност от различни страни в Европа, с опит от участие в научно-изследователски проекти.

 

За първи път бяха връчени годишни награди за европейски проект за научни изследвания/иновации (Horizon 2020) — за популяризиране на стандартизацията в научните изследвания и иновациите и за успешно въвеждане на резултати от научни изследвания или иновации в стандартизацията.

 

Втората част беше под формата на 6 тематични сесии, посветени на различни аспекти на включването на стандартизацията в научноизследователски и иновационни проекти.

Участниците в конференцията имаха възможност да задават въпроси, което провокира интересни дискусии.

 

 

20 Nov 2019