Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоСеминар на тема: „Новото издание на БДС ISO 31000:2018 – промени, свързани с принципите, рамката и процеса на управление на риска”

Семинар на тема: „Новото издание на БДС ISO 31000:2018 – промени, свързани с принципите, рамката и процеса на управление на риска”

 

Семинар на тема: „Новото издание на БДС ISO 31000:2018 – промени, свързани с принципите, рамката и процеса на управление на риска”

 

Българският институт за стандартизация (БИС) организира семинар на тема: „Новото издание на БДС ISO 31000:2018 – промени, свързани с принципите, рамката и процеса на управление на риска”, който ще се проведе на 29.11.2019 г. в зала 1 на Центъра за срещи, конференции и обучения на БИС.

 

Всички организации са изправени пред несигурност при изпълнение на своите цели. Намирането на добри решения за проблемите добавя стойност и предпазва всяка организация. Ако рискът се управлява правилно, може да се управлява и успехът. БДС ISO 31000:2018 „Управление на риска. Указания“ дава най-добрите насоки и практики при управлението на риска, които може да помогнат да се защити всеки бизнес дългосрочно и в оперативен план, и да се постигнат заложените цели. Управлението на риска, в качеството си на доказана методология, осигурява систематична рамка и процес за увеличаване на ползите за организацията, като се контролират опасностите и ограничава тяхното въздействие.

 

Семинарът дава възможност да се разбере управлението на риска и ще запознае с основните принципи и указания, заложени в стандарта. Семинарът е полезен за всеки, който участва в планирането, прилагането, наблюдаването или надзора на процесите и рамката, свързани с управлението на рисковете съгласно ISO 31000:2018.

 

Участниците ще се запознаят с:

 

  • ключовите предизвикателства при управлението на риска;
  • основните термини и определения;
  • важността и ползите от ISO 31000:2018 за ефективно управление на всяка организация;
  • принципите, рамката и процеса за управление на рискове, които са от значение за всяка организация;
  • практическото прилагане на указанията за създаване и използване на регистър иплан за управление на рисковете, необходимата документация за разработване на процеса за управление на риска и постигане на постоянно усъвършенстване.

 

Лектор:  Петър Лозев, гл. експерт в БИС и секретар на БИС/ТК 34 „Управление на качеството и осигуряване на съответствието“.

 

Такса за участие в семинара:                                               150.00 лв. с ДДС.

За всеки следващ участник от една организация:              125.00 лв. с ДДС.

За членове на БИС:                                                               125.00 лв. с ДДС.

 

Цената включва информационни материали, кафе-паузи и обяд. На участниците в семинара ще бъдат издадени сертификати.

 

Всички участници ще могат да закупят новото издание на БДС ISO 31000:2018 с отстъпка от 20 %.

 

Желаещите да участват е необходимо да попълнят и изпратят регистрационна карта на посочения в нея адрес най-късно до 28.11.2019 г.

 

За повече информация: Ивелина Никова, тел.: 02/817-45-71;

ел. поща: ivelina.nikova@bds-bg.org.

 

Покана

Програма

Регистрационна карта

18 Nov 2019