Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Семинар на тема: „Системи за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 27001:2017”

Семинар на тема: „Системи за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 27001:2017”

 

Семинар на тема: „Системи за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 27001:2017”

 

Българският институт за стандартизация организира семинар на тема: Системи за управление на сигурността информацията съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 27001:2017“, който ще се проведе на 31.10.2019 г. в зала 1 на Центъра за срещи, конференции и обучения на БИС.

 

Стандартът БДС EN ISO/IEC 27001:2017 определя изискванията за създаване, внедряване, функциониране, наблюдение, преглед, обслужване и подобряване на системите за управление на сигурността на информацията (СУСИ) в контекста на рисковете за организацията. Той определя изискванията за внедряване на механизми за контрол на сигурността, съответстващи на потребностите на отделните организации или на части от тях. Този стандарт е универсален за всеки тип организации; може да бъде използван от вътрешни и външни страни за оценяване способността на организацията да отговори на своите собствени изисквания относно сигурността на информацията.

 

Стандартът съдържа указания за внедряване на механизми за контрол на сигурността на информацията и може да бъде използван от организации, които:

 

  • избират механизми за контрол в рамките на процеса на внедряване на система за управление на сигурността на информацията въз основа на БДС ISO/IEC 27001;
  • внедряват общоприети механизми за контрол на сигурността на информацията;
  • разработват собствени указания за управление на сигурността на информацията.

 

Стандартът може да се прилага от различни организации – търговски дружества, държавна администрация, неправителствени институции, които желаят да подобрят сигурността на чувствителна за тях и техните партньори информация.

 

Новото издание на БДС EN ISO/IEC 27001:2017 отчита натрупания потребителски опит и е в съответствие с другите системи за управление.

 

Лектор на семинара ще бъде Славчо Ненков, водещ одитор на системи за управление в „ТЮФ Рейнланд – България“.

 

На участниците в семинара ще бъдат издадени сертификати.

 

Всички участници в семинара могат да закупят новото издание на БДС EN ISO/IEC 27001:2017 “Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания (ISO/IEC 27001:2013, включително Cor. 1:2014 и Cor. 2:2015)” с отстъпка от 20 %.

 

Такса за участие:                                                            150.00 лв. с ДДС.

За всеки следващ участник от една организация         125.00 лв. с ДДС.

За членове на БИС:                                                         125.00 лв. с ДДС.

 

Желаещите да участват в семинара е необходимо да попълнят и изпратят регистрационна карта на посочения в нея адрес най-късно до 12.00 ч. на 30.10.2019 г.

 

За повече информация: Ивелина Никова, тел.: 02/817-45-71; ел. поща: ivelina.nikova@bds-bg.org.

 

ПОКАНА

 

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА

 

18 Oct 2019