Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеОбществено допитване за проект на национален стандарт от обхвата на ТК 68 „Пътно дело”

Обществено допитване за проект на национален стандарт от обхвата на ТК 68 „Пътно дело”

 

Обществено допитване за проект на национален стандарт от обхвата на

ТК 68 „Пътно дело”

 

За създаване на условия за бързото увеличаване на броя на екологични транспортни средства, задвижвани от електрическа енергия и водородно гориво, са разработени нормативни актове за изграждане на зарядна инфраструктура за тях. Това води до необходимост от нови пътни знаци, с които участниците в движението с такива превозни средства да бъдат съответно информирани. В градовете с по-голям трафик обикновено в пиковите часове се получават задръствания, за чието предотвратяване е необходимо въвеждането на нови предупредителни пътни знаци, с които участниците в движението да се ориентират в пътната обстановка.

 

От 2019 г. в България се въведе електронна винетка и ТОЛ като съвременен начин за събиране на такси за използване на републиканската пътна мрежа, което също създаде необходимост от нови пътни знаци.

 

Във връзка с това МРРБ сключи договор с БИС за изпълнение на обществена поръчка за разработване на национален стандарт за пътни знаци. Въз основа на този договор БИС/ТК 68 „Пътно дело” взе решение да включи в работната си програма за 2019 г. преработването на националния стандарт БДС 1517 чрез актуализеране на действащия стандарт БДС 1517:2006 Пътни знаци. размери и шрифт.

 

С оглед изложеното по-горе БИС обявява за обществено допитване следния проект:

 

  • прБДС 1517 Пътни знаци. размери и шрифт – определят се размерите на пътните знаци и другите средства за сигнализиране на пътищата, отворени за обществено ползване в населени места и извън границите им, както и използвания шрифт на буквите и цифрите за надписите върху тях. Включени нови пътни знаци, предвиждани да бъдат обект на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 18 oт 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци.

 

С текста на проекта може да се запознаете тук.

 

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проекта най-късно до 15.11.2019 г. на инж. Николай Геращенко по електронната поща: nikolay.gerashtenko@bds-bg.org

 

15 Oct 2019