Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеСеминар на тема: „Запознаване на вътрешни одитори със системи за управление по новите указания на БДС EN ISO 19011:2018“

Семинар на тема: „Запознаване на вътрешни одитори със системи за управление по новите указания на  БДС EN ISO 19011:2018“

 

Семинар на тема: „Запознаване на вътрешни одитори със системи за управление по новите указания на  БДС EN ISO 19011:2018“

 

Българският институт за стандартизация (БИС) организира семинар на тема: „Запознаване на вътрешни одитори със системи за управление по новите указания на БДС EN ISO 19011:2018 и промените, свързани с принципите, програмата и управлението на риска при провеждане на одити на системи за управление”, който ще се проведе на 25.10.2019 г. в зала 1 на Центъра за срещи, конференции и обучения на БИС.

 

Повечето организации имат по няколко системи за управление. За да се гарантира постоянно подобряване е необходимо да се извършва редовен одит. БДС EN ISO 19011:2018 предлага единен, хармонизиран подход, който позволява едновременно ефективно одитиране на различни системи.

 

Денис Робитайъл, председател на проектния комите за ISO19011, преработил стандарта, обяви актуализирането му и подчерта, че БДС EN ISO 19011:2018 ще продължи да предоставя ефективни насоки за справяне с промените на пазара, развиващите се технологии и многото нови стандарти за системи за управление, публикувани или преработени наскоро.

 

"Основните промени в изданието от 2018 г. включват добавянето на подход, основан на риска, към принципите на одит, за да се отрази засиленото внимание към риска както в стандартите за управление, така и на пазара", казва тя.

 

Други разлики в новото издание са:

 

  • разширени са указанията за управление на програмата за одит, включително за риска за програмата за одит;
  • разширени са указанията за извършване на одит, особено в частта за планирането на одит;
  • разширени са изискванията за общата компетентност на одиторите;
  • терминологията е уточнена, за да отрази процесът, а не обектът („нещо”);
  • отпаднало е приложението, съдържащо изисквания за компетентност за извършване на одит в специфични области на системите за управление (поради големия брой стандарти за отделни системи за управление, не би било практично да се включват изисквания за компетентност за всички области);
  • разширено е приложение А, за да се дадат указания за извършване на одит на (нови) елементи като контекст на организацията, лидерство и ангажираност, виртуални одити, съответствие и верига на доставки.

 

На семинара ще се акцентира върху новите изисквания при системите за управление като управление на риска, лидерство, контекст и заинтересовани страни на организацията.

 

Курсът е предназначен за одитори на системи за управление, извършващи одити от първа, втора и трета страна.

 

Лектор:           Петър Лозев, гл. експерт в БИС и секретар на БИС/ТК 34 .

 

Такса за участие в семинара:                                   150.00 лв. с ДДС.

За всеки следващ участник от една организация:  125.00 лв. с ДДС.

За членове на БИС:                                                   125.00 лв. с ДДС.

 

Цената включва информационни материали, кафе-паузи и обяд.

 

На участниците в семинара ще бъдат издадени сертификати.

 

Всички участници в семинара могат да закупят новото издание на БДС EN ISO 19011:2018 и на БДС ISO 10002:2018 „Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за обработване на рекламации в организациите“ с отстъпка от 20 %.

 

Желаещите да участват е необходимо да попълнят и изпратят регистрационна карта на посочения в нея адрес най-късно до 23.10.2019 г.

 

За повече информация: Ивелина Никова, тел.: 02/817-45-71; ел. поща: ivelina.nikova@bds-bg.org.

 

Покана

Програма

Регистрационна карта

06 Oct 2019