Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиОбществено допитване за проекти на национални приложения от обхвата на БИС/ТК 68 „Пътно дело” и ЕРГ 5 „Механични трансмисии и техните елементи”

 

Обществено допитване за проекти на национални приложения от обхвата

на БИС/ТК 68 „Пътно дело” и ЕРГ 5  Механични трансмисии и техните елементи

 

 

Обществено допитване за проекти на национални приложения от обхвата на БИС/ТК 68 „Пътно дело”

 

Във връзка с договор, сключен между МРРБ и БИС за изпълнение на обществена поръчка за разработка на национални приложения към европейски стандарти, БИС/ТК 68 „Пътно дело” взе решение да включи в работната си програма за 2019 г. разработването на нови национални приложения към европейските стандарти EN 12899-1:2008 и EN 12899-3:2008. В изпълнение на това БИС обявява за обществено допитване следните проекти:

 

  • прБДС EN 12899-1:2008/NA Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци. Част 1: Неподвижно закрепени пътни знаци. Национално приложение (NA) - в това национално приложение се определят изисквания за готови комплекти пътни знаци (включително опорната конструкция), знаци (основи и лица за знаци), основи за знаци (без лица за знаци) и за другите основни компоненти (светлоотразяващи фолиа, опорни конструкции и осветители). Основното предназначение на неподвижно закрепените пътни знаци е информирането и направляването на участниците в движението по обществените и частните пътища.

 

  • прБДС EN 12899-3:2008/NA Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци. Част 3: Направляващи стълбчета. Национално приложение (NA) - в това национално приложение се определят изисквания за нови направляващи стълбчета и светлоотразители като отделни продукти или като комбинация от двата при използването им за площи за преминаване. Обхваща изискванията за експлоатационните характеристики и за методите за изпитване. Колориметричните характеристики и характеристиките на обратно отражение са определени, като са взети предвид препоръките на CIE. Изискванията за конструкцията включват експлоатационните характеристики при статично и динамично натоварване. Включени са изисквания за безопасно използване, включително удар с превозно средство. За определяне на дълготрайността са включени също така експлоатационни нива, които трябва да се поддържат след излагане на естествено стареене.

 

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проектите най-късно до 07.11.2019 г. на инж. Николай Геращенко, секретар на ТК 68, по електронната поща: nikolay.gerashtenko@bds-bg.org

 

Обществено допитване за проекти на национални приложения от обхвата на БИС/ЕРГ 5 „Механични трансмисии и техните елементи

 

Разработването на национални приложения към БДС EN 14399-1:2015 и БДС EN 15048-1:2016 се налага поради факта, че има нови издания на съответните стандарти. Новите издания на националните приложения ще отменят действащите национални приложения, отнасящи се за предишните издания на посочените европейски стандарти.

 

Във връзка с изпълнение на договор, сключен между БИС и МРРБ, и на актуализираната работна програма на БИС/ЕРГ 5 за 2019 г. в частта ѝ „Разработване на стандарти на национално ниво” БИС обявява за обществено допитване следните проекти:

 

  • prБДС EN 14399-1:2015/NA:2019  Високоякостни болтови съединения за строителството, предварително напрегнати. Част 1: Общи изисквания. Национално приложение (NA)

 

  • prБДС EN 15048-1:2016/NA:2019 Предварително ненапрегнати болтови съединения за строителството. Част 1: Общи изисквания. Национално приложение (NA)

 

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проектите най-късно до 05.11.2019 г. на Дора Танчева, секретар на ЕРГ 5, по електронната поща: dora.tancheva@bds-bg.org

06 Oct 2019