Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеОбществено допитване за проекти на национални стандарти от обхвата на БИС/ТК 81 „Пластмаси”

Обществено допитване за проекти на национални стандарти от обхвата на БИС/ТК 81 „Пластмаси”

 

Обществено допитване за проекти на национални стандарти от обхвата на БИС/ТК 81 „Пластмаси”

 

Разработването на националнo приложениe към БДС EN 1401-1:2019 се налага поради факта, че има ново издание на съответния стандарт, а към БДС EN ISO 15874-2:2013 и БДС EN ISO 15874-3:2013 поради факта, че към тях са издадени изменения (БДС EN ISO 15874-2:2013/А1:2018 и БДС EN ISO 15874-3:2013/А1:2018), отнасящи се за размерите на продуктите от обхвата на стандартите.

 

Новите издания на националните приложения ще отменят действащите национални приложения, отнасящи се за предишните издания на посочените европейски стандарти.

 

Съгласно изкисванията на Наредбата за условията и реда за влагане на строителни продукти в Р България всички продукти, които се влагат във водопроводни и канализационни тръбопроводни системи, подлежат на задължително оценяване на съответствието, включващо сертификация.

 

Поради това и във връзка с изпълнение на договор, сключен между БИС и МРРБ, и на актуализираната работна програма на БИС/ТК 81 за 2019 г. в частта ѝ „Разработване на стандарти на национално ниво” БИС обявява за обществено допитване следните проекти:

 

 

Актуализирани национални приложения

prБДС EN 1401-1:2019/NA:2019

Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация. Непластифициран поливинилхлорид (PVC-U). Част 1: Изисквания за тръби, свързващи части и системата. Национално приложение (NA)

прБДС EN ISO 15874-2:2013/NA:2019

Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полипропилен (PP). Част 2: Тръби (ISO 15874-2:2013). Национално приложение (NA)

прБДС EN ISO 15874-3:2013/NA:2019

Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полипропилен (PP). Част 3: Свързващи части (ISO 15874-3:2013). Национално приложение (NA)

 

Нови национални приложения

prБДС EN 1519-1:2019/NA:2019 Пластмасови тръбопроводни системи за канализация (ниска и висока температура) в конструкция на сграда и отвеждане на отпадни води. Полиетилен (РЕ). Част 1: Изисквания за тръби, свързващи части и за системата. Национално приложение (NA)

prБДС EN 17176-1:2019/NA:2019

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване и подземно и надземно напорно отводняване, канализация и напояване. Ориентиран непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-O). Част 1: Общи положения. Национално приложение (NA)

prБДС EN 17176-2:2019/NA:2019

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване и подземно и надземно напорно отводняване, канализация и напояване. Ориентиран непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-O). Част 2: Тръби. Национално приложение (NA) 

прСД CEN/TS 17176-3:2019/NA:2019

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване и подземно и надземно напорно отводняване, канализация и напояване. Ориентиран непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-O). Част 3: Свързващи части. Национално приложение (NA) 

prБДС EN 13598-1:2011/NA:2019

Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отвеждане на отпадъчни води и канализация. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (PE). Част 1: Изисквания за спомагателни свързващи части, включващи плитки ревизионни шахти. Национално приложение (NA)

prБДС EN 13598-2:2016/NA:2019

Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отвеждане на отпадъчни води и канализация. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (PE). Част 2: Изисквания за шахти и ревизионни камери. Национално приложение (NA) 

 

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проектите най-късно до 02.11.2019 г. на Христина Георгиева, секретар ТК 81, по електронната поща: hristina.georgieva@bds-bg.org

03 Oct 2019