Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Обществено допитване на проекти на национални приложения от обхвата на БИС/ТК 44 „Текстил и облекло“

Обществено допитване на проекти на национални приложения от обхвата на БИС/ТК 44 „Текстил и облекло“

 

Обществено допитване на проекти на национални приложения от обхвата на БИС/ТК 44 „Текстил и облекло

 

 

През 2015 г. БИС публикува национални приложения към европейските стандарти EN 13249+A1 Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в строителството на пътища и други транспортни площи (с изключение на жп строителство и асфалтови настилки) и EN 13251+A1 Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в земни съоръжения, фундаменти и подпорни съоръжения, които не са хармонизирани. Поради отмяна на тези стандарти и въвеждане на нови хармонизирани европейски стандарти EN 13249:2017 и EN 13251:2017, с включени изменения, се налага отмяна на националните приложения от 2015 г. и тяхното преработване и актуализиране.

 

Във връзка със сключен договор между БИС и МРРБ за актуализиране на национални приложения към европейски хармонизирани стандарти БИС обявява за обществено допитване следните проекти:

 

прБДС EN 13249:2017/NA:2019 „Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в строителството на пътища и други транспортни площи (с изключение на жп строителство и асфалтови настилки). Национално приложение (NА)

 

прБДС EN 13251:2017/NA:2019 Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в земни съоръжения, фундаменти и подпорни съоръжения. Национално приложение (NA).

 

Обхват: установяват националните изисквания за определяне на експлоатационните показатели на съществените характеристики във връзка с предвидената употреба на геотекстил и подобни на геотекстил продукти, които отговарят на изискванията на БДС EN 13249:2017 и БДС EN 13251:2017.

 

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проектите най-късно до 30.10.2019 г. на Антоанета Калфина, секретар на БИС/ТК 44, по електронната поща: antoaneta.kalfina@bds-bg.org

 

 

02 Oct 2019