Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеОбласт на стандартизация:Пътна настилка

Област на стандартизация:

Пътна настилка

 

Серия стандарти prБДС EN 12697 Асфалтови смеси. Методи за изпитване

 

Част 6: Определяне на обемната плътност на асфалтови пробни тела

Част 11: Определяне на сцеплението между скалния материал и битума

Част 28: Подготовка на проби за определяне съдържанието на свързващо вещество, съдържанието на вода и зърнометричния състав

Част 29: Определяне на размерите на асфалтово пробно тяло

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 22.08.2019 г. до 17.10.2019 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 20.07.2020 г.

 

Част 6 специфицира методи за изпитване за определяне на обемната плътност на уплътнени пробни тела от асфалтови смеси. Методите за изпитване се прилагат за лабораторно уплътнени пробни тела или пробни тела от ядки или изрезки, взети от настилката, след полагане и уплътнение. Този европейски стандарт описва следните четири процедури, чийто избор се определя въз основа на оцененото съдържание и достъпност на порите в пробните тела: a) обемна плътност — определена в сухо състояние (за пробни тела с много плътна повърхност); b) обемна плътност — във водонаситено повърхностно сухо състояние (Saturated surface dry - SSD) (за пробни тела с плътна повърхност); c) обемна плътност — запечатано пробно тяло (за пробни тела с отворена или груба повърхност); d) обемна плътност чрез размери (за пробни тела с правилна повърхност и с геометрични форми, т.е. квадрати, призми, цилиндри и т.н.).

Част 11 специфицира процедури за определяне на съвместимостта между скален материал и битум и влиянието ѝ върху податливостта на тяхната комбинация към разделяне под въздействието на вода. Това свойство е предназначено да служи по-скоро на проектанта при проектиране на сместа, отколкото при изпитване на типа. Податливостта към разделяне под въздействието на вода, определена чрез тези процедури, е непряка мярка за силата на адхезията на свързващото вещество към различни скални материали или на различни свързващи вещества към даден скален материал.

Част 28 описва методи за подготовка на порции за изпитване с цел определяне съдържанието на свързващо вещество, на вода и на зърнометричен състав на проби от асфалтови смеси, ако пробата, предоставена в лабораторията, има маса, която е по-голяма или равна на четири пъти увеличената порция за изпитване.

Част 29 специфицира метод за изпитване за определяне размерите на цилиндрични, паралелепипедни и непаралелепипедни асфалтови пробни тела чрез измерване. Приложимостта на този европейски стандарт е описана в стандартите за продукти за асфалтови смеси. Методът се прилага за лабораторно изготвени пробни тела, пробни тела, получени чрез изрязване, или пробни тела от ядки или изрезки, взети от положен асфалтов пласт.

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 68 Пътно дело

30 Sep 2019