Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеОбласт на стандартизация: Устойчивост на огън на материали и елементи на сгради

Област на стандартизация:

Устойчивост на огън на материали и елементи на сгради

 

prБДС EN 1363-1 Изпитвания на устойчивост на огън. Част 1: Общи изисквания

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 08.08.2019 г. до 03.10.2019 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 06.07.2020 г.

Този документ установява общите принципи за определяне на устойчивостта на огън на различни строителни елементи, когато те са изложени на стандартни условия на въздействие на огън. Алтернативни и допълнителни процедури на изпитване, отговарящи на специални изисквания, са дадени в EN 1363-2. Принципът, който е залегнал във всички европейски стандарти, отнасящи се за изпитване на устойчивост на огън, е когато видовете и аспектите на изпитване са общи за всички специфични методи за изпитване, например кривата температура-време, тогава те са определени в този метод за изпитване. Когато за много специфични методи за изпитване основният принцип е общ, но подробностите са различни в зависимост от елемента, който се изпитва, например измерване на температурата на неизложена повърхност, тогава принципът е представен в този документ, но подробностите са посочени в специфичния метод за изпитване. Когато някои аспекти на изпитването се отнасят само за точно определен метод за изпитване, например изпитване за пропускане на въздух от пожарните клапи, тогава в този документ не са включени подробности. Резултатите, получени при изпитването могат да се прилагат пряко, при сходни елементи или разновидности на изпитвания елемент. В приложение А са посочени допълнителни съображения за прякото и разширеното приложение. Времетраенето, през което изпитваният елемент, изменен от пряката или разширената област на приложение, удовлетворява специфичните критерии, позволява той да бъде класифициран.

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 1 Пожаро- и взривозащита

30 Sep 2019