Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоОбласт на стандартизация: Устойчивост

Област на стандартизация:

Устойчивост

prБДС EN IEC 61000-4-11 Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-11: Методи за изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на краткотрайни спадания на напрежението, краткотрайни прекъсвания и изменения на напрежението за устройства/съоръжения с входен ток до 16 А на фаза (IEC 61000-4-11:201X)

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 23.08.2019 г. до 04.10.2019 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 06.07.2020 г.

Тази част на IEC 61000 определя методите за изпитване на устойчивост и обхвата на предпочитаните изпитвателни нива за електрически и електронни устройства/съоръжения, свързани към захранващи мрежи за ниско напрежение за краткотрайни спадания на напрежението, кратки прекъсвания и изменения на напрежението. Този документ се отнася за електрически и електронни устройства/съоръжения с обявен входен ток, не по-голям от 16 A на фаза, за свързване към мрежи за променливо напрежение 50 Hz или 60 Hz. Не се прилага за електрически и електронни устройства/съоръжения за свързване към мрежи за променливо напрежение 400 Hz. Целта на този документ е да се даде обща препоръка за оценяване на устойчивостта на електрически и електронни устройства/съоръжения при краткотрайни спадове на напрежението, кратки прекъсвания и изменения на напрежението

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 75 Електромагнитна съвместимост

30 Sep 2019