Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПБои и лакове – темата на новия брой на списание „БДС Компас”

Бои и лакове – темата на новия брой на списание „БДС Компас”

 

Бои и лакове – темата на новия брой на списание „БДС Компас”

 

Темата на трети брой на списание „БДС Компас” е за боите и лаковете, тъй като качеството им е задължително за уюта и естетиката във всяка сграда.

 

Представяме различни стандарти в тази област, който описват как се вземат проби от бои, лакове и суровини за тях; определят методи, които се прилагат за измерване на дебелината на нанесени покрития.

 

Обработката на дървените повърхности, предназначена за експлоатация при външни условия, има едновременно естетични и защитни функции. Тук на помощ идва серията стандарти EN 927 Бои и лакове. Лаковобояджийски материали и системи за покрития върху дървени повърхности при външни условия.

 

Друга серия стандарти EN 1062 Бои и лакове. Лаковобояджийски материали и системи за външна зидария и бетон пък се отнася за класификация, водопропускливост, пропускливост на въглероден диоксид, устойчивост на пукнатини и методи за кондициониране преди изпитване.

В този брой представяме и други стандарти, приложими за лаковобояджийските системи и покрития.

 

Еспертът доц. Илия Илиев споделя, че разработването, приемането и използването на стандарти в областта на лаковобояджийските материали е от изключително значение за правилното и ефективното им използване в различни области на съвременния живот.

 

Стандартизацията върви ръка за ръка с научноизследователската и иновационната дейност. Представяме участието на БИС в проект, чиято цел е Европа да е лидер в развитието на технологиите. А това е немислимо без стандартите

 

Разгледай

 

19 Sep 2019