Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиОбществено допитване за проект на национално приложение от обхвата на ТК 5 „Бетон и разтвори”

Обществено допитване за проект на национално приложение от обхвата на ТК 5 „Бетон и разтвори”

Обществено допитване за проект на национално приложение от обхвата на ТК 5 „Бетон и разтвори”

 

 

През 2013 г. БИС публикува национални приложения към европейските стандарти от серията EN 13055 Леки добавъчни материали, части 1 и 2. Поради отмяната на тази серия стандарти и въвеждането на нов стандарт EN 13055:2016, с включени изменения, се налага и отмяната на националните приложения, тъй като изискванията, съдържащи се в тях, вече не са актуални и нямат връзка с променените положения в новия европейски стандарт.

 

Поради това Министерството на регионалното развитие и благоустройството възложи на БИС изпълнение на обществена поръчка за актуализиране на национални приложения към европейски стандарти, които имат нови издания. БИС/ТК 5 „Бетон и разтвори” взе решение да включи в работната си програма за 2019 г. разработка на ново национално приложение към европейския стандарт EN 13055:2016 чрез актуализация и замяна на действащите такива.

 

В изпълнение на работната програма на БИС/ТК 5 за актуализация на действащи национални приложения към европейски стандарти БИС обявява за обществено допитване следния проект:

 

БДС EN 13055:2016/NA Леки добавъчни материали. Национално приложение (NА)

 

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проекта най-късно до 30.10.2019 г. на инж. Николай Геращенко по електронната поща: nikolay.gerashtenko@bds-bg.org

 

С текста на проекта може да се запознаете тук.

 

17 Sep 2019