Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиОбласт на стандартизация: Безопасност на машини

Област на стандартизация:

Безопасност на машини

 

 

prБДС EN ISO 13857 Безопасност на машините. Безопасни разстояния срещу достигане на опасни места с горните и долните крайници (ISO/DIS 13857:2017)

 

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 11.07.2019 г. до 05.09.2019 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 09.06.2020 г.

 

Този документ определя стойностите за безопасни разстояния срещу достигане на опасни зони в машини, намиращи се в промишлена и публична среда. Освен това той съдържа информация за разстоянията, които предотвратяват свободния достъп на долните крайници.

Този документ се отнася за хора на 14 и повече години (5-ият персентил на хората над 14 години съответства на около 1 400 mm). Допълнително, когато се има предвид проникването през отвори, се дава информация само за горните крайници при деца над 3 години (5-ият персентил на деца над 3 години съответства на около 900 mm).

Спазването на изискванията в този документ ще предотврати достъпа до опасна зона. Въпреки това използващият този документ трябва да знае, че той не осигурява необходимото намаляване на риска за всяка опасност (например опасности, свързани с емисиите излъчвани от машини като йонизиращо лъчение, източници на топлина, шум, прах).

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 52 Безопасност на машини и съоръжения

05 Sep 2019