Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиОбласт на стандартизация: Електромагнитна съвместимост. Общи положения

Област на стандартизация:

Електромагнитна съвместимост. Общи положения

 

prБДС EN 50413 Основен стандарт за процедури за измерване и изчисляване на облъчването на хора от електрически, магнитни и електромагнитни полета

(0 Hz - 300 GHz)

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 21.06.2019 г. до 16.08.2019 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 18.05.2020 г.

Този документ предоставя общи методи за измерване и изчисляване на величини, свързани с облъчването на хора от електромагнитни полета в честотния обхват от 0 Hz до 300 GHz. Той е предназначен специално за оценяване на облъчванията от продукти и сравнението им с граничните стойности на облъчване за населението, посочени в Препоръка 1999/519/EC на Съвета, и тези, дадени за работници в Директива 2013/35/ЕС, което е подходящо. Той също така е предназначен да бъде използван за оценяване на облъчването на хора от електромагнитни полета на работното място, за да се определи съответствието с изискванията на Директива 2013/35/ЕС. Този стандарт се отнася за величини, които могат да бъдат измерени или изчислени извън тялото, по-специално електрическо и магнитно поле или плътност на мощността, и включва измерването и изчисляването на величини вътре в тялото, които образуват основата за насоките за защита. По-специално, стандартът предоставя информация за: определения и терминология, характеристики на електромагнитните полета, измерване на величини, свързани с облъчването, изисквания за устройствата/съоръженията, методи за калибриране, методи за измерване и процедури за оценяване на облъчването, методи за изчисляване за оценяване на облъчването.

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 75 Електромагнитна съвместимост

16 Aug 2019