Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиОбласт на стандартизация: Минерални материали и продукти

Област на стандартизация:

Минерални материали и продукти

 

prБДС EN 1015-11 Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 11: Определяне на якост на опън при огъване и якост на натиск на втвърден разтвор

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 20.06.2019 г. до 15.08.2019 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 18.05.2020 г.

В този европейски стандарт е описан метод за определяне на якостта на опън при огъване и якостта на натиск на пробни тела от разтвор за зидария, приготвени във форми. Този документ е приложим за цименто-варов разтвор, варов разтвор, разтвор с хидравлични свързващи вещества и разтвор със забавено свързване.

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК  5 Бетон и разтвори

 

16 Aug 2019