Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Нови работни теми за актуализиране и разработване на национални приложения към европейски стандарти във връзка с договор с МРРБ

Нови работни теми за актуализиране и разработване на национални приложения към европейски стандарти във връзка с договор с МРРБ

 

Нови работни теми за актуализиране и разработване на национални приложения към европейски стандарти във връзка с договор с МРРБ

 

Във връзка със сключен договор между БИС и МРРБ за разработване на нови национални приложения към европейски стандарти и актуализиране на съществуващи национални приложения от обхвата на БИС/ТК 5 „Бетон и разтвори”, БИС/ТК 7 „Стъкло и керамика”, БИС/ТК 44 „Текстил и облекло”, БИС/ТК 61 „Изолации на сгради и строителни съоръжения”, БИС/ТК 68 „Пътно дело”, БИС/ТК 81 „Пластмаси”, БИС/ТК 96 „Врати, прозорци, строителен обков и окачени фасади” и ЕРГ 5 „Механични трансмисии и техните елементи” БИС обявява начало на работата по следните теми:

 

 1. Актуализиране на национални приложения към хармонизирани европейски стандарти:

1.1       От обхвата на БИС/ТК 5 „Бетон и разтвори”:

 

 • prБДС EN 13055:2016/NA Леки добавъчни материали. Национално приложение (NA)

Това национално приложение ще замени и обедини две национални приложения:

БДС EN 13055-1:2004/NA:2013 и БДС EN 13055-2:2006/NA:2013 и ще се прилага както за леки добавъчни материали за бетон, разтвор и инжекционен разтвор, така и за битумни смеси, и повърхностни обработки, и за несвързано и свързано приложение, които отговарят на изискванията на БДС EN 13055:2016.

 

1.2      От обхвата на БИС/ТК 7 „Стъкло и керамика”:

 

 • prБДС EN 1279-5:2018/NA Стъкло за строителството. Стъклопакети. Част 5: Стандарт за продукт. Национално приложение (NA)

С този документ ще бъдат установени национални изисквания за определяне стойностите на експлоатационните показатели на съществените характеристики във връзка с предвидената употреба на стъклопакети, пуснати на пазара като строителни продукти, които отговарят на БДС EN 1279-5:2018.

 

1.3     От обхвата на БИС/ТК 44 „Текстил и облекло”:

 

 • prБДС EN 13249:2016/NA Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в строителството на пътища и други транспортни площи (с изключение на жп строителство и асфалтови настилки). Национално приложение (NA)

С този документ ще бъдат определени национални изисквания за важните характеристики на геотекстил и подобни на геотекстил продукти, използвани при строителството на пътища и други транспортни площи (с изключение на жп строителство и асфалтови настилки).

 

 • prБДС EN 13251:2017/NA Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в земни съоръжения, фундаменти и подпорни съоръжения. Национално приложение (NA)

С този документ ще бъдат определени национални изисквания за важните характеристики на геотекстил и подобни на геотекстил продукти, използвани при строителството на земни съоръжения, фундаменти и подпорни съоръжения.

 

1.4     От обхвата на БИС/ТК 81 „Пластмаси”:

 

 • prБДС EN 14041:2018/NA Еластични, текстилни, ламинирани и модулни многослойни подови покрития. Съществени характеристики. Национално приложение (NA)

С този документ ще бъдат установени национални изисквания за определяне стойностите на експлоатационните показатели на съществените характеристики във връзка с предвидената употреба на еластични, текстилни и ламинирани подови покрития, които отговарят на изискванията от
БДС EN 14041:2018.

 

1.5     От обхвата на БИС/ТК 96 „Врати, прозорци, строителен обков и окачени фасади”:

 

 • prБДС EN 13241-1:2003+А2:2016/NA Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Стандарт за продукт, технически характеристики. Национално приложение (NA)

С този документ ще бъдат установени национални изисквания за деклариране на експлоатационните показатели на съществените характеристики на врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи съгласно БДС EN 13241-1:2003+А2:2016, в зависимост от предвидената употреба в строителството.

 

1.6     От обхвата на БИС/ЕРГ 5 „Механични трансмисии и техните елементи”:

 

 • prБДС EN 14399-1:2015/NA Високоякостни болтови съединения за строителството, предварително напрегнати. Част 1: Общи изисквания. Национално приложение (NA)

С този документ ще бъдат установени национални изисквания за деклариране на експлоатационните показатели на съществените характеристики на предварително напрегнати високоякостни болтови съединения, които отговарят на изискванията от EN 14399-1:2015, в зависимост от предвидената употреба в строителството.

 • prБДС EN 15048-1:2016/NA Предварително ненапрегнати болтови съединения за строителството. Част 1: Общи изисквания. Национално приложение (NA)

С този документ ще бъдат определени национални изисквания за деклариране на експлоатационните показатели на съществените характеристики на предварително ненапрегнати болтови съединения за строителството, които отговарят на изискванията от EN 15048-1:2016.

 

2.  Актуализиране на национални приложения към нехармонизирани европейски стандарти от обхвата на БИС/ТК 81 „Пластмаси”:

 

 • prБДС EN 1329:2014+A1:2018/NA Пластмасови тръбопроводни системи за канализация в сгради за отвеждане на отпадни води (с ниска и висока температура). Непластифициран поливинилхлорид (PVC-U). Част 1: Изисквания за тръби, свързващи части и системите. Национално приложение (NA)

С този документ ще бъдат определени национални изисквания за деклариране на експлоатационните показатели на характеристиките на тръби, свързващи части и системата с плътни стени, изработени от непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U) за тръбопроводни системи в сгради (код за област на приложение В) в областта на канализацията и отвеждането на отпадъчни води (ниска и висока температура).

 • prБДС EN 1451-1:2018/NA Пластмасови тръбопроводни системи за канализация в сгради за отвеждане на отпадни води (с ниска и висока температура). Полипропилен (PP). Част 1: Изисквания за тръби, свързващи части и за системата. Национално приложение (NA)

С този документ ще бъдат определени национални изисквания за деклариране на експлоатационните показатели на характеристиките на тръби, свързващи части и системи с плътни стени, изработени от полипропилен (РР) за тръбопроводни системи, предназначени за канализация в сгради и за отвеждане на отпадни води (с ниска и висока температура) и предназначени за: a) канализационна тръбопроводна мрежа за отвеждане на битови отпадни води (с ниска и висока температура); b) тръбопроводна мрежа за вентилация, свързана с а); c) тръбопроводна мрежа за дъждовна вода в конструкцията на сградата. Той ще се прилага за тръби и свързващи части, маркирани с код B, които са предназначени за използване вътре в сградите и извън сградите, закрепени към стената.

 

 • prБДС EN 1401-1:2019 Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация. Непластифициран поливинилхлорид (PVC-U). Част 1: Изисквания за тръби, свързващи части и системата. Национално приложение (NA)

С този документ ще бъдат определени национални изисквания за деклариране на експлоатационните показатели на характеристиките на тръби, свързващи части и системи от непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U) за тръбопроводни системи в областта на безнапорни подземни и канализация и отводняване, предназначени за следните приложения: извън застроената структура (код за област на приложение U), и - едновременно положени в земята в сгради (код за област на приложение D) и извън сгради.

 

 • prБДС EN ISO 15874-2:2013/NA Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полипропилен (PP). Част 2: Тръби (ISO 15874-2:2013). Национално приложение (NA)

С този документ ще бъдат определени национални изисквания за деклариране на експлоатационните показатели на характеристиките на тръби от полипропилен (РР), предназначени за инсталации за топла и студена вода в сгради, за пренос на вода, независимо от това дали е предназначена или не за човешко потребление (битови системи), и за отоплителни системи при проектни налягания и при температури съгласно класа на приложение, посочени в таблица 1 на стандарта.

 

 • prБДС EN ISO 15874-3:2013 /NA Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полипропилен (PP). Част 3: Свързващи части (ISO 15874-3:2013). Национално приложение (NA)

С този документ ще бъдат определени национални изисквания за деклариране на експлоатационните показатели на характеристиките на свързващи части от полипропилен (РР), предназначени за инсталации за топла и студена вода в сгради, за пренос на вода, независимо от това дали са предназначена или не за човешко потребление (битови системи), и за отоплителни системи при проектни налягания и при температури съгласно класа на приложение, посочени в таблица 1 на стандарта.

 

3.  Разработване на нови национални приложения към европейски стандарти

 

3.1     От обхвата на БИС/ТК 61 „Изолации на сгради и строителни съоръжения”:

 

 • БДС EN 13969:2007/NA Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни влагонепроницаеми мушами, включително битумни мушами за подземни части на сгради. Определения и характеристики. Национално приложение (NA)

С този документ ще бъдат определени национални изисквания за деклариране на експлоатационните показатели на характеристиките на битумни влагонепроницаеми мушами, включително битумни мушами за подземни части на сгради, които отговарят на БДС EN 13969:2007.

 

3.2     От обхвата на БИС/ТК 68 „Пътно дело”:

 

 • БДС EN 12899-1:2008/NA Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци. Част 1: Неподвижно закрепени пътни знаци. Национално приложение (NA)

С този документ ще бъдат определени национални изисквания за готови комплекти пътни знаци (включително опорна конструкция), знаци (основи и лица за знаци), основи за знаци (без лица за знаци) и за други основни компоненти (светлоотразяващи фолиа, опорни конструкции и осветители), които отговарят на БДС

 

 • БДС EN 12899-3:2008/NA Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци. Част 3: Направляващи стълбчета. Национално приложение (NA)

В това национално приложение ще бъдат определени национални изисквания за нови направляващи стълбчета и светлоотразители като отделни продукти или като комбинация от двата при използването им за площи за преминаване, които отговарят на БДС

 

3.3    От обхвата на БИС/ТК 81 „Пластмаси”:

 

 • БДС ЕN 17176-1:2019/NA Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване и подземно и надземно напорно отводняване, канализация и напояване. Ориентиран непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-O). Част 1: Общи положения. Национално приложение (NA)

С този документ ще бъдат определени национални изисквания за деклариране на експлоатационните показатели на характеристиките на материала на тръбопроводни системи с плътни стени от ориентиран непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-O), предназначени за водоснабдяване и вкопано отводняване, за канализационни и поливни системи под налягане, защитени от пряка слънчева светлина, които отговарят на БДС EN 17176-1:2019.

 

 • БДС ЕN 17176-2:2019/NA Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване и подземно и надземно напорно отводняване, канализация и напояване. Ориентиран непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-O). Част 2: Тръби. Национално приложение (NA)

С този документ ще бъдат определени национални изисквания за деклариране на експлоатационните показатели на характеристиките на материала на тръбопроводни системи с плътни стени от ориентиран непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-O), предназначени за водоснабдяване и вкопано отводняване, за канализация, пречистени отпадни води и поливни системи под налягане, защитени от пряка слънчева светлина, които отговарят на БДС EN 17176-2:2019.

 

 • СД CEN/TS 17176-3:2019/NA Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване и подземно и надземно напорно отводняване, канализация и напояване. Ориентиран непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-O). Част 3: Свързващи части. Национално приложение (NA)

С този документ ще бъдат определени национални изисквания за деклариране на експлоатационните показатели на характеристиките на колена с плътни стени, двойни муфи, съединители и редуктори, части от ориентиран непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-O), които отговарят на БДС EN 13598-1:2011, и са предназначени за тръбопроводни системи за водоснабдяване и подземно и надземно напорно отводняване, канализация и напояване.

 

 • БДС ЕN 13598-1:2011/NA Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отвеждане на отпадъчни води и канализация. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (PE). Част 1: Изисквания за спомагателни свързващи части, включващи плитки ревизионни шахти. Национално приложение (NA)

С този документ ще бъдат определени национални изисквания за спомагателни свързващи части от ориентиран непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U), полипропилен (РР) и полиетилен (РЕ), които отговарят на EN 13598-1:2011 и са предназначени за безнапорни подземни отводнителни и канализационни системи, съответстващи на EN 476.

 

 • БДС ЕN 13598-2:2016/NA Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отвеждане на отпадъчни води и канализация. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (PE). Част 2: Изисквания за шахти и ревизионни камери. Национално приложение (NA)

С този документ ще бъдат определени национални изисквания за шахти и ревизионни камери, които отговарят на БДС EN 13598-2:2016, монтирани в безнапорни подземни отводнителни и канализационни системи до максимална дълбочина 6 m от нивото на терена до главната камера, произведени от непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U), полипропилен (РР), полипропилен с минерален модификатор (РР-MD) или полиетилен (РЕ), предназначени за райони с пешеходен или транспортен трафик, и подземен монтаж.

16 Aug 2019