Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиОбществено допитване по предложение за нова работна тема от обхвата на БИС/ТК 68 „Пътно дело”

Обществено допитване по предложение за нова работна тема от обхвата на БИС/ТК 68 „Пътно дело”

 

 

Обществено допитване по предложение за нова работна тема от обхвата на БИС/ТК 68 „Пътно дело”

 

Във връзка с необходимостта от преразглеждане и актуализиране на БДС 1517:2006, съгласно точка 2 от Изменение 2 на „Правила за работа по националната стандартизация”, част 2: Организация за дейността по стандартизация”, БИС обявява за обществено допитване предложението за разработване на следната нова работна тема:

 

прБДС EN 1517 Пътни знаци. Размери и шрифт

Актуализирането на този стандарт е свързано главно с необходимостта от сигнализиране на новата инфраструктура, за която до момента в действащия БДС 1517:2006 не са предвидени пътни знаци, които да дават подходяща информация.

 

С текста на предложението може да се запознаете тук.

 

Всеки заинтересован може да изпрати становище по предложението най-късно до 30.08.2019 г. на инж. Николай Геращенко по електронната поща на адрес nikolay.gerashtenko@bds-bg.org.

15 Aug 2019