Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Предложение на AFNOR за създаване на нов технически комитет на CEN „Устойчиви и интелигентни градове и общности”

Предложение на AFNOR за създаване на нов технически комитет на CEN „Устойчиви и интелигентни градове и общности”

 

Предложение на AFNOR за създаване на нов технически комитет на CEN „Устойчиви и интелигентни градове и общности”

 

 

Управляващия център на CEN-CENELEC (CCMC) e получил предложение от AFNOR (Френска асоциация за стандартизация) за създаване на нов технически комитет на CEN в областта на устойчивите и интелигентни градове и общности, като AFNOR е заявила готовност да поеме секретариата.

 

ОБХВАТ: Стандартизация в областта на устойчивите и интелигентни градове и общности, обхващаща разработване на изисквания, рамки, насоки и помощни инструменти и техники. Предлаганата серия от стандарти ще съдейства за развитието и прилагането на цялостен и интегриран подход за постигане на устойчиво развитие и устойчивост в отговор на потребностите на европейските градове и общности.

 

Предлага се серията от стандарти да се основава на:

 

  • Шестте цели на ISO за устойчивост на градското развитие, а именно: гъвкавост, привлекателност, благополучие, социално сближаване, опазване и подобряване на околната среда, отговорно използване на ресурсите;
  • Разпоредбите за всички градове и общности и техните заинтересовани страни както в селските, така и в градските райони;
  • Използването на интелигентни решения като средство за постигане на устойчивост на градското развитие.

 

Очаква се новият технически комитет да допринесе за целите на ООН за устойчиво развитие, както и за други международни споразумения, като Парижкото споразумение и Новата програма за градски условия.

 

Предвижда се целият набор от стандарти, изготвени от този технически комитет, да бъде разработен в последователен и допълващ подход с международните стандарти, по-специално с тези на ISO/TC 268 „Устойчиви градове и общности“, с цел избягване дублирането на работа. Цялата текуща европейска дейност по стандартизация ще се извършва в тясно сътрудничество със CEN/CENELEC/ETSI/SF-SSCC (Секторен форум на тема „Интелигентни и устойчиви градове и общности“).

 

На европейско ниво отдавна съществува идея за съвместно сътрудничество на страните-членки за даване на възможности и средства за жителите в градовете, а също и на тези в селските и в градските райони за постигане на по-значителни икономии на енергия. Наблюдава се и увеличаване на стандартизационните инициативи в Европа по теми, касаещи интелигентните градове, възникна и необходимост от съвместна координация на нов етап. Заинтересованите страни са все по-наясно с необходимостта от хармонизиране. Европейските градове в момента са свързани чрез голям брой мрежи; градовете често развиват подобни подходи и имат съвместими нива на развитие. Тези градски мрежи, съвместното сътрудничество и преследването на общи цели осигуряват добра основа за разработването на стандарти, основани на широк консенсус. Ето защо се стигна до заключението, че настъпило време за започване на организирана работа в тази нова сфера на дейност и създаване на технически комитет на CEN.

 

При проявен интерес България може да подкрепи създаването на този нов технически комитет.

 

В случай на одобряване на предложението от националните органи по стандартизация БИС може да участва в работата на новосъздадения комитет на CEN като активен член.

 

Всеки заинтересован може да представи мнение по предложението до 05.10.2019 г. на електронната поща на инж. Калин Биков: kalin.bikov@bds-bg.org, тел. 02/81 74 595.

 

Оригиналът на предложението може да намерите тук.

 

14 Aug 2019