Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиСъздаване на нов CEN-CLC/JTC „Блокчейн и технологии на разпределен регистър” (Blockchain and Distributed Ledger Technologies)

Създаване на нов CEN-CLC/JTC „Блокчейн и технологии на разпределен регистър” (Blockchain and Distributed Ledger Technologies)

 

Създаване на нов CEN-CLC/JTC „Блокчейн и технологии на разпределен регистър” (Blockchain and Distributed Ledger Technologies)

 

CCMC получи предложение от Италианския орган за стандартизация (UNI) за създаването на съвместен технически комитет на CEN-CENELEC в областта на „Блокчейн и технологии на разпределен регистър (ТРР)” (Blockchain and Distributed Ledger Technologies (DLT)).

 

Използването на блокчейн (блокова верига; блок-верига) и технологии на разпределен регистър (ТРР) продължава да нараства бързо с разработването на много приложения и системи, особено в контекста на Индустрия 4.0, с приложение в енергетиката, здравеопазването, производството, финансите, застраховането и други различни сектори.

 

Обхват: подготовка, разработване и/или приемане на стандарти за блокчейн и технологии на разпределен регистър, които обхващат следните аспекти:

  • организационни рамки и методи, включително системи за управление на информационни технологии;
  • схеми за оценяване на процеси и продукти;
  • указания за блокчейн и технологии на разпределен регистър;
  • интелигентни технологии, обекти, устройства за разпределени изчисления, услуги за данни.

 

Според „Текущ план за стандартизация на ИКТ 2019” (Rolling Plan on ICT Standardization 2019) технологиите блокчейн и разпределени регистри се считат за едни от факторите за иновация в единния цифров пазар. В този контекст, където количеството онлайн трансакции и данни нараства, създаването на подходящи условия за появата на отворена, надеждна, прозрачна, съвместима и автентифицирана система за трансакции е истинско предизвикателство за Европейския съюз. В съществуващите децентрализирани среди липсват доверие, отчетност, оперативна съвместимост, регулаторна сигурност и зрели модели на управление.

 

Резолюциите на Европейския парламент относно „Технологиите на разпределен регистър и блоквериги: създаване на доверие чрез премахване на посредничеството“ (Distributed Ledger Technologies and Blockchains building trust with disintermediation) от 3 октомври 2018 г. и „перспективната търговска политика“ от 13 декември 2018 г. постановяват, че разпространението на различни блокови вериги обвързват данни за трансакция към отделни частни и обществени регистри; признават, че има все по-голяма необходимост от разработване на глобални стандарти за оперативна съвместимост, които да интегрират трансакциите през блокови вериги около преместването на елемент по верига на доставки за насърчаване на оперативната съвместимост между системи, включително наследени операционни системи. Парламентът, също така, насърчава Комисията да си сътрудничи и да съдейства в работата на международните организации и да се включва в текущи проекти за създаване на набор от стандарти и принципи, които да подкрепят регулирането, насочено към улесняване на използването на блокчейн.

 

Всеки заинтересован може да представи становище по предложението най-късно до 10.09.2019 г. на електронната поща на инж. Сийка Златанова: Siika.Zlatanova@bds-bg.org.,

тел. +359 2 81 74 559.

 

Оригиналът на предложението може да намерите тук.

01 Aug 2019