Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Обществено допитване на проекти на национален стандарт и национални приложения от обхвата на БИС/ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали”

Обществено допитване на проекти на национален стандарт и национални приложения от обхвата на БИС/ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали”

 

Обществено допитване на проекти на национален стандарт и национални приложения от обхвата на БИС/ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали”

 

 

Във връзка с изпълнението на работната програма на ТК 67 за 2019 г. в частта ѝ „Разработване на национални стандарти и национални приложения към европейските стандарти” Българският институт за стандартизация обявява за обществено допитване на следните проекти:

 

prБДС 5252:2019 Нефтопродукти. Определяне наличието на водоразтворими киселини и основи

Този документ описва процедура за определяне наличието на водоразтворими киселини и основи в течни нефтопродукти, пластични смазки, парафини, церезини и восъчни смеси.

 

prБДС EN 589:2019/NA:2019 Автомобилни горива. Втечнен нефтен газ (LPG). Изисквания и методи за изпитване. Национално приложение (NA)

Това национално приложение определя националните изисквания за вземане на проби и за маркиране на помпите за доставяне на втечнен нефтен газ за автомобилни двигатели. Този документ не противоречи на БДС EN 589; с него се правят национални допълнения и уточнения, като се отчитат изискванията на действащото национално законодателство в областта на горивата за автомобилни двигатели. Това национално приложение допълва БДС EN 589:2019, който въвежда EN 589:2018.

 

prБДС EN 14214:2012+A2:2019/NA:2019 Течни нефтопродукти. Метилови естери на мастни киселини (FAME) за употреба в дизелови двигатели и за отопление. Изисквания и методи за изпитване. Национално приложение (NA)

Това национално приложение определя националните изисквания за вземане на проби, за маркиране на помпите и за гранична температура на филтруемост през студен филтър по сезони на метилови естери на мастни киселини (FAME) за употреба в дизелови двигатели и за отопление. Този документ не противоречи на БДС EN 14214:2012+А2:2019, с него се правят национални допълнения и уточнения, като се отчитат изискванията на действащото национално законодателство в областта на метилови естери на мастни киселини (FAME) за употреба в дизелови двигатели и за отопление. Това национално приложение допълва БДС EN 14214:2012+А2:2019, който въвежда EN 14214:2012+А2:2019.

 

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проектите най-късно до 01.10.2019 г. на секретаря на БИС/ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали” Лилия Костова на имейл lilia.kostova@bds-bg.org.

 

Всички коментари по документите ще бъдат разгледани и взети под внимание преди издаването на документите.

 

01 Aug 2019