Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеОбласт на стандартизация: Течни горива. Газообразни горива

Област на стандартизация:  

Течни горива. Газообразни горива

 

prБДС EN ISO 20846 Нефтопродукти. Определяне съдържанието на сяра в автомобилни горива. Метод с ултравиолетова флуоресценция (ISO/FDIS 20846:2019)

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 09.05.2019 г. до 04.07.2019 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 07.04.2020 г.

Този документ описва метод за изпитване чрез ултравиолетова (UV) флуоресценция за определяне на съдържанието на сяра в следните продукти:

 

  • които съдържат сяра в от 3 mg/kg до 500 mg/kg,
  • бензини, съдържащи до 3,7% (m/m) кислород [включително тези, смесени с етанол до около 10 % (V/V)],
  • горива за дизелови двигатели, включително тези, съдържащи до 30 % (V/V) метилов естер на мастни киселини (FAME),
  • които съдържат сяра от 3 mg/kg до 45 mg/kg,
  • синтетични горива, като хидрогенирано растително масло (HVO), и продукт по технологията „газ към течност” (GTL).

 

Съгласно този метод за изпитване могат да бъдат изпитани други продукти и да бъдат определени и други съдържания на сяра, но няма данни за прецизност за продукти, различни от автомобилните горива, и за резултати извън определения обхват, установен в този документ. Халогенните елементи пречат на откриването при концентрации над приблизително 3 500 mg/kg.

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 67 Нефтопродукти и смазочни материали

27 Jun 2019