Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеКиберсигурността – темата на новия брой на списание „БДС Компас”

Киберсигурността – темата на новия брой на списание „БДС Компас”

 

 

Киберсигурността – темата на новия брой на списание БДС Компас

 

Новите информационни технологии доведоха до изключително бързи промени в начина ни живот. Информацията е изключително ценна, а необходимостта от управление на огромно количество данни и тяхната защита е очевидна. Информацията и свързаните с нея процеси, системи и мрежи представляват критични бизнес активи. Организациите и техните информационни системи и мрежи са изправени пред многобройни заплахи за сигурността, включително измами, шпионаж, саботаж, вандализъм, пожари и наводнения. С всеки изминал ден технологиите стават все по-сложни. Компютърните пробиви и атаки стават по-чести, по-смели и по-сложни. И тук на помощ отново идват стандартите. Затова избрахме темата на този брой да е киберсигурността.

 

Представяме важни стандарти, сред които указания за управление на риска и методи за оценяване, изисквания за непрекъснатост на дейността. Показваме стандарти, които подробно описват добрата практика за управление на сигурността на информацията, както и какво се прави при възникване на инциденти.

 

Експертът Митко Мирчев разказва как се прилагат стандартите за информационна сигурност за безопасно и сигурно киберпространство, както и за националната стратегия „Киберустойчива България 2020”.

 

Представяме и други интересни факти, които да привлекат Вашето внимание…

 

Разгледай

 

24 Jun 2019