Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Предложение за създаване на нов технически комитет ISO/TC „Проектиране на лаборатории”

Предложение за създаване на нов технически комитет ISO/TC „Проектиране на лаборатории”

 

Предложение за създаване на нов технически комитет ISO/TC „Проектиране на лаборатории”

 

Националният орган за стандартизация на Китай (SАС) представя предложение за създаване на нов технически комитет ISO/TC „Проектиране на лаборатории” (Laboratory Design)

 

Обхват: стандартизация в областта на проектирането на лаборатории, включително избор на място и планировка, функционално разпределение на експерименталните области, определяне на научните и технологични процеси, разстановка и проектиране на обзавеждане, научно проектиране на апаратурата, като се отчитат условията на околната среда и въздействията.

 

Лабораториите служат за основа на технологичния прогрес и за осигуряване на качеството на продуктите и играят основна роля в социалното и икономическо развитие. В световен мащаб обемът на строителство на лаборатории нараства всяка година, като само САЩ са инвестирали един трилион долара в строителство на нови лаборатории и обновяване на съществуващи. В глобален аспект, обаче, няма стандарти за проектиране на различните видове лаборатории, на които възложителите на проекти, проектантите, потребителите и надзорът по качество да могат да се позоват. Това създава редица проблеми при изграждането на лаборатории по света.

 

Опазването на околната среда, съхранението на енергията и намаляването на емисиите на опасни вещества при изграждането на лаборатории ще бъдат още по-подчертани, като бъдат насочени към въпросите за климатичните промени и към изпълнение на целите за устойчиво развитие.

 

Техническият комитет ще подкрепи приноса на индустрията за проектиране на лаборатории съгласно целите за устойчиво развитие на ООН и ще даде възможност на държавите да се присъединят към решаването на широк обхват от глобални въпроси, включително изкореняване на глада и бедността, опазване на здравето, климатични промени и икономическо развитие.

 

Работна програма: Определяне на технически изисквания за проектиране на широк обхват от лаборатории с различни функции и отговорности. Това включва следното, без да се ограничава само до:

  • избор на място и планировка;
  • разстановка и проектиране на обзавеждане (например работни маси, димни капаци, душове за огнезащита, кабини за биологична безопасност и т.н.);
  • системи за снабдяване с електричество, вода и газ, канализация, огнезащита, климатични инсталации, автоматика и декорации;
  • лаборатории с биологична защита, с постоянна температура и влажност и други специални лаборатории;
  • системи за охрана на лаборатории, здраве и безопасност на персонала, опазване на околната среда и съхранение на енергия;
  • интелигентни лаборатории (използване на нови технологии като големи данни, „облачни” технологии, блокова верига и т.н. за упълномощени лаборатории, например задълбочаване и разширяване на услуги за клиенти, подобряване нивото на обслужване по време на консултации, проектиране и поддръжка).

 

Всеки заинтересован може да представи становище по предложението най-късно до 22.07.2019 г. на електронната поща на инж. Николай Геращенко: nikolay.gerashtenko@bds-bg.org;

тел. 02/81 74 586.

 

 За повече информация виж тук.

17 Jun 2019