Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеПредложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Устойчив процес за производство на дървесина и продукти на основата на дървесина” [Sustainable process for wood and wood-based products]

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Устойчив процес за производство на дървесина и продукти на основата на дървесина” [Sustainable process for wood and wood-based products]

 

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Устойчив процес за производство на дървесина и продукти на основата на дървесина” [Sustainable process for wood and wood-based products]

 

Обхват: Стандартизация в областта на дърводобивната и дървообработващата промишленост, която включва, но не се ограничава до аспектите на устойчивостта и възобновяемостта, системата за контрол, проследяването на дървения материал и. измерването на дървесината по цялата верига на доставка от производството на биомаса до. готови дървени и дървесни продукти.

 

Значението на горите и техните ресурси за препитание на нашата планета е безспорно. Според последните данни на Организацията на обединените нации, тези екосистеми покриват приблизително 4 милиарда хектара или около 30 % от земната площ на Земята и 1,6 милиарда души зависят от горите за генериране на доходи и съществуване.

 

Технологичният напредък и гъвкавостта на дървесината, като възобновяема суровина, също играят решаваща роля в разработването на решения за тази дилема. С напредването на иновациите биоикономиката, базирана на дървесна биомаса, става осъществима, което позволява по-разнообразна употреба на продукти, произведени от влакна и лигнин, много от които е възможно да заменят химически съединения, извлечени от нефт.

 

Техническият комитет 287 има за цел да разработи допълнителни международни стандарти, които да подкрепят и допълват ISO 38200 Chain of custody of wood and wood-based products [Система за контрол на дървесина и продукти от дървесина].

 

Целта на бъдещия технически комитет е да насърчи устойчивото производство на възобновяемa дървесина и продукти на основата на дървесина чрез запазване на природните ресурси и намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда. Техническият комитет 287 ще служи като форум за производство на най-съвременни, пазарно приложими стандарти, които могат да бъдат приети в международен план. Целта на този комитет не е да се конкурира със съществуващите технически комитети за конкретни продукти, а да ги допълни по определени теми, които са общи за всички направления на дърводобивната и дървообработващата промишленост.

 

България може да подкрепи създаването на този технически комитет, при проявен интерес.

 

При одобряване на предложението от националните органи за стандартизация, членове на ISO, БИС може да участва в работата на създадения нов комитет на ISO като активен член или като наблюдател.

 

Всеки заинтересован може да представи становище по предложението най-късно до 15.07.2019 г. на електронната поща на инж. Величка Александрова: velichka.aleksandrova@bds-bg.org, тел. 02/81 74 589.

 

Повече информация тук

14 Jun 2019