Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоДобавяне на стойност към веригите за доставки – тема на Световния ден на акредитацията

Добавяне на стойност към веригите за доставки – тема на Световния ден на акредитацията

 

Добавяне на стойност към веригите за доставки – тема на Световния ден на акредитацията

 

Във все по-глобализиращия се свят търговията и проследимостта стават все по-трудни, тъй като веригите за доставка стават все по-дълги и по-сложни. Акредитацията е сигурен начин за бизнеса да гарантира качеството и автентичността на своите продукти на всяка стъпка от веригата. Това е и темата на тазгодишния Световен ден на акредитацията. А международните стандарти на ISO играят важна роля.

 

Прехвърлянето на стоки през граница обикновено включва доказване на съответствие с местни или международни стандарти и правила, поради което дейностите по оценяване на съответствието като изпитване и сертификация са неразривно свързани. По този начин се доказва, че стоките са това, което се твърди, че са. Акредитацията добавя допълнителна стойност, като предлага независима оценка на организациите, които извършват изпитването, за да докажат, че са безпристрастни, компетентни и последователни.

 

Неуспехите или грешките в това отношение могат да доведат до недопускане или забавяне на стоки на границите, което води до значителни финансови разходи и вреди върху репутацията.

 

Ето защо добавянето на стойност към веригите за доставки е темата на тазгодишния Световен ден на акредитацията, който се провежда на 9 юни всяка година, като целта е да се повиши информираността относно важността на акредитацията. ISO има не само хиляди международни стандарти, които определят изисквания за методите за изпитване, но също така и стандарти за работата на органите, предоставящи услуги по оценяване на съответствието и акредитация.

 

Стандартът ISO 28000 Изисквания за системите за управление на сигурността на веригата за доставки, например, разглежда евентуалните проблеми, свързани със сигурността, на всяка стъпка от процеса на доставка. Органите за акредитация често оценяват компетентността на органите, участващи в сертифицирането на бизнеса по този стандарт, като гарантират надеждност и сигурност във всички аспекти.

 

Стандартът ISO/IEC 17025 Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране е друг пример и представлява международен справочник за лабораториите за изпитване и калибриране, които желаят да покажат, че предоставят надеждни резултати. Той е един от многото стандарти от серията, разработена от комитета на ISO за оценяване на съответствието (CASCO), наречена „CASCO Toolbox”. Серията включва ISO/IEC 17020 Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи, извършващи контрол; серията ISO/IEC 17021 Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление и ISO/IEC 17065 Оценяване на съответствието. Изисквания към органите за сертификация на продукти, процеси и услуги.

 

Международният акредитационен форум (IAF) и Международната организация за акредитация на лаборатории (ILAC) допринасят за работата на ISO/CASCO при разработването на тези стандарти.

 

Повече за Световния ден на акредитация 2019 може да прочетете тук и на CASCO.

07 Jun 2019