Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПЧист въздух със стандартите на ISO по случай Световния ден на околната среда

Чист въздух със стандартите на ISO по случай Световния ден на околната среда

 

Чист въздух със стандартите на ISO по случай Световния ден на околната среда

 

 

Няма нищо по-ценно за живота от въздуха, който дишаме. Тазгодишната тема на Световния ден на околната среда е замърсяването на въздуха, а ISO има редица международни стандарти, които спомагат за борбата с него.

 

Чистият въздух е рядко явление. 91% от световното население живее на места, където качеството на въздуха не отговаря на допустимите норми на Световната здравна организация (СЗО), и има милиони смъртни случаи всяка година. Ето защо пречистването на въздуха е основен проблем.

 

Замърсяването на въздуха е темата на тазгодишния Световен ден на околната среда. Отбелязван всяка година на 5 юни, това е денят на ООН за насърчаване популяризирането в световен мащаб на темата и предприемането на действия за опазване на околната среда. Тази година вниманието е насочено към замърсяването на въздуха както в градовете, така и в различни региони по света.

 

ISO има много международни стандарти, които допринасят за по-чист въздух и за намаляване на замърсяването. Техническият комитет ISO/TC 146 Качество на въздуха има над 170 публикувани стандарти и 37 в процес на разработване, които обхващат редица области, като измерване на замърсителите на въздуха и емисиите, въздуха в работната среда, в затворени помещения и др.

 

 

Секретарят на комитета д-р Ролф Кордецки казва, че постоянното измерването на токсичните вещества във въздуха е от съществено значение за тяхното ограничаване.

 

„Замърсителите на въздуха могат да бъдат много вредни, корозивни, канцерогенни, предизвикващи мутации, аномалии или патологии. Стандартизирането на методите за измерване е необходимо, за да се получат сравними резултати и да се осигури съвместима оценка на качеството на въздуха в целия свят”, казва още той.

„Нещо повече, новите разработки в областта на токсикологията могат да повлияят на това, което се счита за безопасно ниво на въздуха, както и да се определят нови видове замърсители, така че ние постоянно разглеждаме необходимостта от нови стандарти.”

 

Друг пример е серията стандарти на ISO/TC 285 Чисти готварски печки и решения за чисто готвене, които имат за цел да стимулират пазара в посока на безопасни и ефективни решения за готвене и да намалят броя на смъртните случаи и болестите, причинени от замърсяващи храната печки.

 

Освен това, ISO има много както публикувани стандарти, така и в процес на разработване, които са насочени към подкрепа на нови технологии за пречистване на въздуха, например стандартите за електрически, хибридни и с горивни клетки пътни превозни средства. Тук спадат също ISO 20762 Пътни превозни средства, задвижвани с електричество. Определяне на мощността за задвижване на хибридни електрически превозни средства и ISO 23274 Хибридни електрически пътни превозни средства. Измерване на емисиите отработени газове и разход на гориво.

 

Освен това съществуват и стандарти на по-комплексно ниво, насочени към подобряване на околната среда и света, в който живеем, например ISO 14001 Системи за управление по отношение на околната среда, ISO 37101 Устойчиво развитие в териториалните общности. Система за управление за устойчиво развитие и серията ISO 14064 за количествено определяне и докладване на парникови газове.

 

Всичко това допринася за няколко от целите за устойчиво развитие на ООН, включително цел 13 Действия във връзка с климата и цел 15 Живот на Земята.

 

05 Jun 2019