Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСППредложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Секс играчки”

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Секс играчки”

 

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Секс играчки”

 

Националният орган за стандартизация на Швеция (SIS) прави предложение за създаване на нов технически комитет на ISO с наименование: „Секс играчки” (Sex toys)

 

Обхват: Определяне на изисквания за безопасност и информация за потребителите, свързани с материали и проектиране на продукти, предназначени за сексуално ползване.

 

В изследване, публикувано през 2018 г., шведски изследователи виждат увеличаване на случаите с предмети, използвани за сексуално удоволствие, водещи до тежки хирургични процедури.  40% от тези предмети са секс играчки. Секс играчките се произвеждат, проектират и продават в световен мащаб, това е глобален пазар с потребители по целия свят. За тези видове продукти няма международни стандарти или нормативни актове. Всеки производител или търговец на дребно използва свой собствен метод за изпитване и системи по качество, понякога въз основа на стандарти и правила от документи за подобни материали.

 

Предложението за общ стандарт, предназначен за производители, търговци на дребно, доставчици на медицински услуги и потребители, цели да се намалят случаите, в които секс играчките са причина за  инциденти. Това се изразява във формулиране на ясни изисквания за оценяване на риска, достатъчна информация за потребителя, изтъкване на безопасността и изискванията за качество и осигуряване на препоръки за проектиране.

 

При проявен национален интерес България може да подкрепи създаването на технически комитет на ISO „Секс играчки”. При одобряване на предложението от националните органи по стандартизация, членове на ISO, БИС може участва в работата на новосъздадения комитет на ISO като активен член или като наблюдател.

 

Всеки заинтересован може да представи становище по предложението най-късно до 10.07.2019 г. на експерт Жана Георгиева, имейл: zhana.georgieva@bds-bg.org, тел. 02/81 74 584.

 

Повече информация тук.

04 Jun 2019