Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Област на стандартизация: Пластмаси. Общи положения

Област на стандартизация:

Пластмаси. Общи положения

 

prБДС EN ISO 527-1 Пластмаси. Определяне на свойствата при опън. Част 1: Общи принципи (ISO/FDIS 527-1:2019)

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 25.04.2019 г. до 18.06.2019 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 18.03.2020 г.

 

Тoзи документ описва общите принципи за определяне на свойствата при опън на пластмаси и композити от пластмаси при определени условия. Определени са няколко различни типа пробни тела за изпитване от различни видове материали, които са дадени подробно в съответните части на ISO 527.

 

Методите се използват за изследване при определени условия на поведението при опън на пробните тела за изпитване и за определяне на якостта на опън, модула на еластичност при опън и други особености на зависимостта напрежение/деформация при опън.

 

Методите са подходящи да се използват избирателно за следните видове материали: твърди и полутвърди (виж 3.12 и 3.13) термопластични материали за формуване и екструзия, включително и напълнени и усилени компаунди в допълнение към ненапълнените видове; твърди и полутвърди термопластични листове и фолиа; твърди и полутвърди термореактивни материали за леене, включително напълнени и усилени компаунди; твърди и полутвърди термореактивни листове, включително ламинати; термореактивни и термопластични композити, усилени с влакна, включително еднопосочни или нееднопосочни армировки, като мат, тъкан материал, щапелни влакна, комбинирани и смесени армировки, късо нарязани влакна; листове от предварително импрегнирани материали; термотропни течни кристални полимери.

 

Методите не са подходящи за използване при твърди пеноматериали, за които се прилага ISO 1926, или за структури тип „сандвич”, съдържащи пеноматериали.

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 81 „Пластмаси”

03 Jun 2019