Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеОбласт на стандартизация: Бетонни конструкции

Област на стандартизация:

Бои и лакове

 

prБДС EN ISO 2808 Бои и лакове. Определяне на дебелината на покрития (ISO/FDIS 2808:2019)

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 25.04.2019 г. до 20.06.2019 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 23.03.2020 г.

 

Този документ описва методи за измерване на дебелината на покрития, нанесени върху подложка. Описани са методи за определяне на дебелината на мокрия филм, дебелината на сухия филм и на  невтвърдени слоеве от прахови покрития. Този документ съдържа преглед на областта на приложение,  действащите стандарти и точността на всеки от описаните методи. В приложение В е дадена информация за измерване на дебелината на филм, нанесен върху грапави повърхности. В приложение С е дадена информация за измерване на дебелината на филм, нанесен  върху дървени подложки.

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 39 „Лаковобояджийски материали, покрития и лепила”

03 Jun 2019