Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Киберсигурността
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Област на стандартизация: Бетонни конструкции

Област на стандартизация:  

Бетонни конструкции

 

prБДС EN 13791 Оценяване на якост на натиск на място на бетона в конструкции и  готови бетонни елементи

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 11.04.2019 г. до 06.06.2019 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 09.03.2020 г.

 

В този европейски стандарт са дадени методи и процедури за оценяване на място на якостта на натиск и на бетона в конструкции и готови бетонни елементи чрез използване на директни методи (изпитване на ядки) и индиректни методи, например ултразвукова импулсна честота, брой на отскоците; определени са принципи и ръководство за установяване на зависимост между резултати от изпитване по индиректни методи изпитването на якостта на натиск на място; определени са също процедури и указания за оценяване на място на  класа по якост на натиск на бетона, когато има съмнение за якостта на бетона на скоро доставени конструкции или готови бетонни елементи.

В този европейски стандарт не са включени следните случаи: оценяване чрез изпитване на ядки с диаметър по-малък от 50 mm, микроядки; оценяване на качеството на бетон за свойства, различни от якост на натиск, например за характеристики, свързани с дълготрайност; специфични свойства за лек бетон; използване на изходящи изпитвания. Този европейски стандарт не се прилага за оценяване на съответствието на якостта на натиск на бетона съгласно EN 206-1 или EN 13369, с изключение на отбелязаното в 5.5.1.2 или 8.4 на EN 206:2013. В този европейски стандарт не са включени процедурите или критериите за текущ контрол на съответствието на готови бетонни елементи чрез използване на директни или индиректни измервания на якостта на място.

 

Отговорен технически комитет:  

БИС/ТК 5 „Бетон и разтвори”

03 Jun 2019