Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиПредложение на CEN за създаване на нов технически комитет: „Малки плавателни съдове”

Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет: „Малки плавателни съдове”

 

Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет: „Малки плавателни съдове”

 

Националният орган за стандартизация на Швеция (SIS) прави предложение за създаване на нов технически комитет на CEN в областта Малки плавателни съдове” (Small craft).

 

 Обхват: стандартизиране на оборудването на малки плавателни съдове и на други плавателни съдове за лично ползване, използващи подобно оборудване до 24 m височина на корпуса.

Изключват се спасителни лодки и спасителни средства, които са в обхвата на ISO/TC 8.

 

Новият технически комитет ще отговаря за поддържането на фонда от европейски (EN) и международни (ISO) стандарти, подкрепящи Директива 2013/53/ЕС на Европейския парламент и Съвета от 20 ноември 2013 г. относно плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за лично ползване, също така и преходните периоди за разработване на хармонизирани стандарти.

 

Целта на това предложение не е да се създаде  нова област на дейност, а по-скоро има за цел:

  • улесняване на поддържането на европейски и международни стандарти в подкрепа на Директива 2013/53/ЕС
  • преработване
  • ISO/TC 188 Small craft [Малки плавателни съдове] и на организаторите за разработване на приложение ZA.

 

През 1992 г. Tехническият съвет на CEN/BT 48 създава работна група (BT/WG 69 Small Craft), за да управлява преработването на международни стандарти (разработени от ISO/TC 188) като хармонизирани стандарти в подкрепа на Директива 2013/53/ЕС. Фокусът на работната група вече е променен и за в бъдеще това може да означава повече техническа работа. Ето защо беше повдигнат въпросът дали е подходяща работна група или технически комитет.

Поради тази причина Шведският институт за стандартизация (SIS) предложи да се разпусне работната група към техническия съвет на CEN (CEN/BT WG 69 Small craft), която досега изпълнява тези задачи.

 

Всеки заинтересован може да представи становище по предложението най-късно до 25.06.2019г. на експерт Гергана Илиева, имейл: gergana.ilieva@bds-bg.org, тел. 02/81 74 567.

 

Оригиналът на предложението може да намерите тук

31 May 2019