Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Световният ден на метрологията тази година отбелязва подобреното измерване

Световният ден на метрологията тази година отбелязва подобреното измерване

 

Световният ден на метрологията тази година отбелязва подобреното измерване

 

Кога килограмът не е килограм? Когато не е определен от Международната система единици (SI). SI беше избрана като тема на Световния ден на метрологията тази година, за да бъде отбелязано публикуването на наскоро преработената й версия.

 

Стандартизираното измерване кара света да се върти в буквалния смисъл на думата. То е необходимо за много различни области, включително за науката и инженерството, и е от съществено значение за новите изобретения и за подпомагане на иновациите както в индустрията, така и в обществото.

 

Брошурата SI, публикувана от Международното бюро за мерки и теглилки (BIPM), описва международната система единици, и е важен инструмент за научната общност, тъй като съдържа определенията на единиците за измерване.

 

Темата на тазгодишния Световен ден на метрологията, отбелязван ежегодно на 20 май, е „Международната система единици - фундаментално по-добра“. Тази година събитието акцентира на работата по наскоро преразгледаната SI, която влиза в сила на същия ден.

 

Изследванията за нови методи за измерване, например тези, които използват квантови явления, дават аргументи за преразглеждането, за да се отговори по-добре на потребностите на бъдещите потребители в полза на целия свят.

 

Стандартите от серията ISO и IEC 80000 за величини и единици, цитирани в брошурата SI, също са в процес на преразглеждане, за да бъдат приведени в съответствие с новата версия, а много от преразгледаните части, разработени от ISO, се предвижда да бъдат публикувани през следващите няколко месеца. Тази серия стандарти е важна за брошурата SI, тъй като тя предоставя хармонизирани термини, определения и означения за величините и единиците, използвани в науката и инженерството, като осигурява унифициран език за предаване на точна информация за измерване между учени, инженери и всички, участващи в измерването. Стандартите се използват от метрологични и технически институти, академични среди, автори на техническа литература и преводачи, експерти, разработващи стандарти, както и в много индустрии и в обществото като цяло.

 

Серията ISO 80000 е разработена от технически комитет ISO/TC 12 „Величини и единици”, чийто секретариат се поддържа от SIS, член на ISO за Швеция. Стандартите могат да бъдат закупени от БИС.

 

Повече информация за предефинирането на Международната система единици може да намерите в това видео.

17 May 2019