Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Световният ден на метрологията тази година отбелязва подобреното измерване

Световният ден на метрологията тази година отбелязва подобреното измерване

 

Световният ден на метрологията тази година отбелязва подобреното измерване

 

Кога килограмът не е килограм? Когато не е определен от Международната система единици (SI). SI беше избрана като тема на Световния ден на метрологията тази година, за да бъде отбелязано публикуването на наскоро преработената й версия.

 

Стандартизираното измерване кара света да се върти в буквалния смисъл на думата. То е необходимо за много различни области, включително за науката и инженерството, и е от съществено значение за новите изобретения и за подпомагане на иновациите както в индустрията, така и в обществото.

 

Брошурата SI, публикувана от Международното бюро за мерки и теглилки (BIPM), описва международната система единици, и е важен инструмент за научната общност, тъй като съдържа определенията на единиците за измерване.

 

Темата на тазгодишния Световен ден на метрологията, отбелязван ежегодно на 20 май, е „Международната система единици - фундаментално по-добра“. Тази година събитието акцентира на работата по наскоро преразгледаната SI, която влиза в сила на същия ден.

 

Изследванията за нови методи за измерване, например тези, които използват квантови явления, дават аргументи за преразглеждането, за да се отговори по-добре на потребностите на бъдещите потребители в полза на целия свят.

 

Стандартите от серията ISO и IEC 80000 за величини и единици, цитирани в брошурата SI, също са в процес на преразглеждане, за да бъдат приведени в съответствие с новата версия, а много от преразгледаните части, разработени от ISO, се предвижда да бъдат публикувани през следващите няколко месеца. Тази серия стандарти е важна за брошурата SI, тъй като тя предоставя хармонизирани термини, определения и означения за величините и единиците, използвани в науката и инженерството, като осигурява унифициран език за предаване на точна информация за измерване между учени, инженери и всички, участващи в измерването. Стандартите се използват от метрологични и технически институти, академични среди, автори на техническа литература и преводачи, експерти, разработващи стандарти, както и в много индустрии и в обществото като цяло.

 

Серията ISO 80000 е разработена от технически комитет ISO/TC 12 „Величини и единици”, чийто секретариат се поддържа от SIS, член на ISO за Швеция. Стандартите могат да бъдат закупени от БИС.

 

Повече информация за предефинирането на Международната система единици може да намерите в това видео.

17 May 2019