Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Предложение на Meждународната организация за стандартизация (ISO) за създаване на нов технически комитет „Човешки фенотип“

Предложение на Meждународната организация за стандартизация (ISO) за създаване на нов технически комитет „Човешки фенотип“

 

Предложение на Meждународната организация за стандартизация (ISO) за създаване на нов технически комитет „Човешки фенотип“

 

Националият орган по стандартизация на Китай (SАС) е представил в ISO предложение за създаване на нов технически комитет Human Phenome „Човешки фенотип“.

 

Обхват: Стандартизация в областта на човешкия фенотип

 

Обхватът на техническия комитет ще включва терминология и класификация на човешкия фенотип; резултати от измерването и качеството на данните за човешкия фенотип (като макроизмерване, анализ на данни и изисквания за качество); референтни стандарти за човешкия фенотип (като създаване на референтни карти, характеристики и изисквания към материалите); стандарти за систематично характеризиране и изграждане на човешки фенотип и др. Човешкият фенотип се определя при пълен набор от човешки характеристики. Той се определя от взаимодействието между гените и околната среда. Това включва много характеристики, които варират от макро- до микроскали, от външен вид до вътрешни функции, от биохимични характеристики до психологическо поведение и др.

 

Изключени са: областите от обхвата на ISO/TC 276 (Биотехнологии), ISO/TC 215 (Здравна информация), ISO/IEC JTC1/SC 37 (Биометрия), ISO/IEC JTC 1/SC 29 (Кодиране на информация за аудио, картина, мултимедия и хипермедия) и ISO/TC 249 (Традиционна китайска медицина).

 

 Първоначалната работа по разработване на международни стандарти за човешкия фенотип предстои да се извършва на три нива:

 

  • Основни стандарти. Създаване на речник, терминология и стандарти за класификация на човешкия фенотип, както и визуализация на карта.
  • Стандарти за методи. Включително принципите за групово проектиране на човешкия фенотип, неговото измерване, изграждане на фенотипен спектър, методи за характеризиране, средства за анализ и др.
  • Стандарти за оценяване. Включително оценяване на качеството на параметри за характеристика, асоцииране на ген, околна среда и фенотип и др.

 

В рамките на „Международния консорциум за човешкия фенотип” (IHPC) двадесет и четири научноизследователски институции от 17 страни по света провеждат изследвания на човешкия фенотип. Стандартите които ще бъдат разработени, ще осигурят единен критерий за изследователски институции и предприятия в различни страни, ще насърчават обмена на информация и гарантират доверие в областта на изследванията на човешкия фенотип, като създават големи социални ползи и насърчават международната еквивалентност и последователност на глобалните изследвания на човешкия фенотип.

 

Целта на този технически комитет е да се стандартизира целият процес от „кръстосано сближаване“ до анализ на синтеза на големи масиви данни от човешки фенотипове. Чрез установяването на система за стандартизация може да се постигне глобално разпределяне на стандарти за човешкия фенотип.

 

При проявен интерес България може да подкрепи създаването на този технически комитет

 

При одобряване на предложението от националните органи за стандартизация, членовете на ISO, БИС може да участва в работата на създадения нов комитет на ISO като активен член или като наблюдател.

 

Всеки заинтересован може да представи становище по предложението най-късно до 10.06.2016 г. на електронната поща на Десислава Гуленова: desislava.gulenova@bds-bg.org, тел. 02/81 74 581.

 

 

Повече информация тук.

16 May 2019