Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Област на стандартизация: Термообработваеми стомани

Област на стандартизация:

Термообработваеми стомани

 

Плоски продукти и полуфабрикати от стомана

 

Серия стандарти prБДС EN 10025 Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани

 

Част 2: Технически условия на доставка за нелегирани конструкционни стомани

Част 3: Технически условия на доставка за нормализирани/нормализиращо валцувани заваряеми финозърнести конструкционни стомани

Част 4: Технически условия на доставка за термомеханично валцувани заваряеми дребнозърнести конструкционни стомани

Част 5: Технически условия на доставка за конструкционни стомани с повишена устойчивост на атмосферна корозия

Част 6: Технически условия на доставка за плоски продукти от конструкционни стомани с висока граница на провлачане в закалено и отвърнато състояние

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 20.03.2019 г. до 15.05.2019 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 28.02.2020 г.

 

Част 2 на този документ, в допълнение към част 1, определя техническите условия на доставка за плоски и линейни продукти и полуфабрикати, предназначени за последваща преработка до плоски и линейни продукти от горещовалцувани нелегирани качествени стомани от марки и категории, дадени в таблици от 2 до 6 (за химичен състав) и таблици от 7 до 9 (за механични свойства) в състояние на доставка, дадено в 6.3. В този документ са определени също и три машиностроителни стомани (виж таблици 3 и 5) (за химически състав) и таблица 8 (за механични свойства).

Този документ не се прилага до кухи профили за строителството и тръби (виж EN 10210-1 и EN 10219-1).

Техническите условия за доставка се прилагат за дебелини >= 3 mm и <= 150 mm за линейни продукти от марка стомана S450J0. Техническите условия на доставка се прилагат за дебелини <= 250 mm за плоски и линейни продукти от всички други марки и категории. Освен това за плоски продукти от категории J2 и K2 техническите условия се прилагат за дебелини <= 400 mm. Продукти от марки стомана S185, E295, E335 и Е360, не могат да бъдат маркирани с CE. Стоманите, определени в тази част 2, не са предназначени за термична обработка, с изключение на продуктите, доставени в състояние на доставка +N. Допуска се отгряване за снемане на напрежението (виж също забележката в 7.3.1.1 на EN 10025-1:2004). Продукти, доставени в състояние на доставка +N, могат да бъдат горещо формувани и/или нормализирани след доставката (виж точка 3).

Част 3 на този документ, в допълнение към част 1, определя изискванията за плоски и линейни продукти от горещовалцувани заваряеми дребнозърнести конструкционни стомани в състояние на доставка нормализирано/нормализиращо валцувано от марките и категориите, дадени в таблици от 2 до 4 (за химичен състав) и таблици от 5 до 7 (за механични свойства) с дебелина < 250 mm.

Част 4 на този документ, в допълнение към част 1, определя изискванията за плоски и линейни продукти от горещовалцувани заваряеми дребнозърнести конструкционни стомани в състояние на доставка след термомеханично валцуване от марките и категориите, дадени в таблици от 2 до 4 (за химичен състав) и таблици от 5 до 7 (за механични свойства) с дебелина ≤ 120 mm.

Част 5 на този документ, в допълнение към част 1, определя изискванията за плоски и линейни продукти от горещовалцувани стомани с повишена устойчивост на атмосферна корозия, от марки и категории, дадени в таблици 2 и 3 (за химичен състав), и таблици 4 и 5 (за механични свойства) в обичайното състояние на доставка, както е дадено в 6.3. Стоманите, определени в тази част 5 не са предназначени за термична обработка, с изключение на продуктите, доставени в състояние на доставка +N. Допуска се отгряване за снемане на напрежението (виж също забележката в 7.3.1.1 на EN 10025-1:2004). Продукти, доставени в състояние на доставка +N, могат да бъдат горещо формувани и/или нормализирани след доставка (виж точка 3).

Част 6 на този документ, в допълнение към част 1, определя изискванията за плоски продукти от легирани специални стомани с висока граница на провлачане. Марките и категориите са дадени в таблици от 2 до 4 (за химичен състав) и таблици от 5 до 7 (за механични свойства). Стоманите, определени в този стандарт, са приложими за горещовалцувани плоски продукти с минимална номинална дебелина 3 mm и максимална номинална дебелина < 150 mm.

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 17 Черна металургия

13 May 2019