Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПЕвропейска конференция „Насърчаване на иновациите чрез стандартите. Вашата врата към пазара”

Европейска конференция „Насърчаване на иновациите чрез стандартите. Вашата врата към пазара”

 

Европейска конференция „Насърчаване на иновациите чрез стандартите. Вашата врата към пазара”

 

На 13 ноември 2019 г. в Брюксел ще се проведе европейска конференция на тема Насърчаване на иновациите чрез стандартите. Вашата врата към пазара” – заключително събитие по проект BRIDGIT 2 - Сближаване между научноизследователската, иновационната и стандартизационната общности, изпълняван от AFNOR (Франция), ASI (Австрия), ASRO (Румъния), БИС (България), DS (Дания), NEN (Холандия), NSAI (Ирландия), UNE (Испания) и UNI (Италия) с ръководител проект DIN (Германия) и с подкрепата на Центъра за управление на CEN и CENELEC. 

 

Тази европейска конференция е посветена на въвеждането на нови продукти, системи и услуги на пазара чрез ускорено приемане на резултатите от научните изследвания и иновациите, създаване на доверие към иновативните идеи и стимулиране на разрастването на бизнеса на пазарите. Европейските организации за стандартизация (CEN и CENELEC) канят изследователи, технолози и иноватори на това специално еднодневно събитие за привличане, споделяне, информиране и изграждане на дълготрайни партньорства, на което ще бъде демонстрирано как стандартите подпомагат достигането на научните изследвания и иновациите до пазарите.

 

Европейската конференция е насочена към:

 • Изследователи или мениджъри на изследователски програми, търсещи бързи и ясни начини за трансфер на резултатите на пазара.
 • Разработващи нови технологии с цел широко прилагане, включително гарантиране на оперативната съвместимост.
 • Начинаещ бизнес, търсещ бърз растеж на конкретни пазари.
 • Иновационни центрове, даващи възможност за активен трансфер на знания между изследователи и експерти от бизнеса.
 • Внедряващи иновации в промишлените процеси и веригите за доставки.
 • Инвеститори на рисков капитал, които искат да научат повече как стандартизацията може да увеличи мащаба и успеха на начинаещите бизнеси.
 • Създатели на политики, които се стремят да създават условия за безпрепятствен трансфер на нови знания на пазара.
 • Независимо дали участниците са запознати със стандартизацията или не, това събитие ще покаже как стандартите могат да ги подпомагат.

 

Участието в европейската конференция ще предостави възможности за:

 • Свързване с експерти по стандартизация, които могат да помогнат за намиране на решения за развитие на иновативните идеи.
 • Информиране за ефективно включване в стандартизацията и запознаване с инструменти, които отговарят на конкретни потребности.
 • Запознаване с мрежата от национални организации по стандартизация в Европа, които могат да помогнат за ориентиране в света на стандартите.
 • Посещение на изложение, което ще представи изследователски проекти на различни етапи на изпълнение в различни области, с техните дейности и резултати.
 • Запознаване с успешни примери и основни поуки от тези, които са имали ползи от прилагането на стандарти.
 • Разбиране на ролите, които имат политиката, стандартите и патентите в иновациите и навлизането на пазарите и кога да ги използват.

 

Участието в събитието е безплатно. За подробна информация за програмата, лекторите и регистрация - https://www.eu-ems.com/register.asp?event_id=4417

09 May 2019