Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоБезопасно и здравословно работно място със стандартите на ISO

Безопасно и здравословно работно място със стандартите на ISO

 

Безопасно и здравословно работно място със стандартите на ISO

 

Какво ни очаква в бъдещето? Тази година Световният ден за безопасност и здраве при работа, който се отбеляза на 28 април, акцентира върху бъдещето на работното място и напомни за важността на стандартите на ISO в борбата с професионалните инциденти, заболяванията и нещастните случаи по целия свят.

 

Здравето и безопасността при работа не е нещо, за което мислим ежедневно. Въпреки това има милиони работници по целия свят, чиито професии ги поставят в изключително рискова среда, и за които осигуряването на безопасност на работното място представлява границата между живота и смъртта.

 

Организиран от Международната организация по труда, Световният ден за безопасност и здраве при работа се стреми към повишаване разбирането на значимостта на здравословните и безопасни условия на труд и към изграждане на култура на превенция на работното място.

 

Темата тази година отправя поглед към бъдещето за продължаване на усилията чрез основни промени, например в технологиите, демографските характеристики, устойчивото развитие и промените в организацията на работа.

 

За да помогне на организациите да намалят инцидентите, нараняванията и заболяванията на работното място, ISO разработи първия в света международен стандарт за здраве и безопасност при работа (ЗБР). ISO 45001 (въведен като БДС ISO 45001:2018) Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане предоставя рамка за повишаване на безопасността, намаляване на рисковете и подобряване здравето и комфорта на работното място, като дава на организациите възможност да подобряват активно резултатите от прилагането на своите системи за ЗБР.

 

Стандартът е приложим от всякакви организации, независимо от тяхната големина, сектор или естество на дейност, и е разработен така, че да бъде интегриран в съществуващите процеси за управление на организацията. Той следва същата структура от високо ниво като останалите стандарти на ISO за системи за управление, например ISO 9001 (управление на качеството) и ISO 14001 (управление по отношение на околната среда).

ISO 45001 е най-популярният международен стандарт за здраве и безопасност при работа. В бъдеще обхватът на здравето и безопасността при работа ще бъде разширен и ще включи психологическото здраве в нов стандарт, който е в процес на разработване. Очаква се през 2021 г. да бъде публикуван ISO 45003 Управление на здравето и безопасността при работа. Психологическо здраве и безопасност на работното място. Насоки.

 

ISO прилага многостранен подход към работното място, който обхваща много технически комитети и подкомитети. Съществуват и други стандарти на ISO, чието прилагане може да повиши безопасността и да подобри здравето на работното място. Тези стандарти обхващат различни тематики като защитно облекло и предпазни средства, противопожарно оборудване, заваряване, трактори и машини за селското и горско стопанство, изисквания за компетентност на проверяващите товароподемна техника, управление на риска на работни места с ниски температури, безопасно рециклиране на плавателни средства и производство и работи с наноматериали.

30 Apr 2019