Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеПроведе се редовното Общо събрание на БИС

Проведе се редовното Общо събрание на БИС

 

Проведе се редовното Общо събрание на БИС

 

На 19.04.2019 г. в зала „Асен Златаров” на Националния дом на науката и техниката в София се проведе редовното Общо събрание на Българския институт за стандартизация (БИС).

 

В началото г-жа Ирен Дабижева, изпълнителен директор на Българския институт за стандартизация, запозна присъстващите с промените в правилата за работа по стандартизация на международно, европейско и национално ниво.

 

Заседанието на Общото събрание беше ръководено от г-н Ивелин Буров, председател на Управителния съвет на БИС.

 

Събранието протече при предварително обявения дневен ред; беше направен анализ на дейността на БИС за изминалата 2018 г., представен беше отчетът на бюджета на БИС за 2018 г. и беше приет бюджетът за 2019 г.

 

24 Apr 2019