Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Киберсигурността
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСППроведе се редовното Общо събрание на БИС

Проведе се редовното Общо събрание на БИС

 

Проведе се редовното Общо събрание на БИС

 

На 19.04.2019 г. в зала „Асен Златаров” на Националния дом на науката и техниката в София се проведе редовното Общо събрание на Българския институт за стандартизация (БИС).

 

В началото г-жа Ирен Дабижева, изпълнителен директор на Българския институт за стандартизация, запозна присъстващите с промените в правилата за работа по стандартизация на международно, европейско и национално ниво.

 

Заседанието на Общото събрание беше ръководено от г-н Ивелин Буров, председател на Управителния съвет на БИС.

 

Събранието протече при предварително обявения дневен ред; беше направен анализ на дейността на БИС за изминалата 2018 г., представен беше отчетът на бюджета на БИС за 2018 г. и беше приет бюджетът за 2019 г.

 

24 Apr 2019